Bestil vandanalyse

For at kunne dimensionere et filteranlæg er det nødvendigt at kende kvaliteten af råvandet fra boring eller brønd. Såfremt der ikke findes en analyse af nyere dato, tilbyder SILHORKO at lave den nødvendige vandanalyse.

Råvandsprøven analyseres, og resultaterne danner baggrund for beregning og valg af løsning. De faktorer, der primært beregnes efter, er indholdet af aggresiv kulsyre, jern, mangan og ammonium. Vandanalysen er et vigtigt redskab i forhold til overholdelse af den gældende lovgivning for kvaliteten af drikkevand.

En vandprøveflaske kan rekvireres gratis ved at udfylde nedenstående skema. Felter markeret med * skal udfyldes.

Analysen foretages efter anerkendte metoder og grundig kvalitetskontrol og tilbydes til særdeles favorabel pris.

Antal vandprøveflasker* 
Kundenr. 
Firmanavn* 
Navn eller ref.* 
Adresse* 
Postnr. og by* 
Telefon* 
E-mail 
Kommentarer 
 

Så snart der er trykket på "Send", skiftes der til en anden side, hvor henvendelsen bekræftes.  

Læs også

 

Links