Fjernvarmevand

Optimalt spæde- og cirkulationsvand er afsaltet og afiltet (uden ilt), fri for mekaniske urenheder og passende alkaliseret med få kemikalier. Respekteres disse forhold ikke, er der risiko for tæringer og belægninger i installationer med fare for rørbrud og forkortet levetid på anlægget.

NYHED: Membranafgasser, en kemikaliefri teknologi til fjernelse af ilt. Se her.

Spædevands- og delstrømsafsaltning

Både spædevands- og delstrømsafsaltning dækkes af SILHORKOs program af standardprodukter. Blødgøring, afsaltning, afiltning og alkalisering indgår alle som elementer i vores løsninger.

Rentabel investering

Listen over direkte og målbare fordele er lang ved investering i et vandbehandlingsanlæg fra SILHORKO. Blandt fordelene er: Mindre korrosion, herunder mindsket risiko for bio-korrosion, reduceret kemikalieforbrug og forøget anlægslevetid.

Spædevand til fjernvarmesystem bestående af omvendt osmoseanlæg til 15 m³/h samt blødgøringsanlæg som forbehandling til fjernelse af calcium og magnesium.
 

Download: Vandbehandling til fjernvarme- og kraftvarmeværker

Vi har samlet vores kompetencer og mere end 80 års erfaring indenfor vandbehandling til fjernvarme- og kraftvarmeværker. Find inspiration i den ny brochure og søg mere viden via link til hjemmeside under de enkelte emner.

Klik på billedet for at downloade brochure (PDF)
 


Dansk Fjernvarme har opdateret vejledningen: "Vandbehandling og korrosionsforebyggelse".

Den er lavet på baggrund af 16 års indsamlede erfaringer omkring nye teknologiløsninger, og drejer sig i høj grad om optimal behandling af spædevand.

Hovedbudskabet i vejledningen er, at anvende afsaltet og afiltet spædevand og derved undgå kemikalier til iltbinding. Det underbygger og styrker fjernvarmens bæredygtige omdømme, ligesom mange gerne vil undgå kemikaliehåndtering og omkostninger, der er forbundet hermed. Optimal vandbehandling sikrer bl.a. optimal livscyklus for rør, ventiler, vekslere og fittings.

Membranafgasser: kemikaliefri iltreduktion

En meget effektiv løsning er membranafgasning, der er en pladsbesparende teknologi til reduktion af kuldioxid- og iltindholdet i vand. Teknologien er miljøvenlig, kræver ingen kemi og ingen vedligeholdelse. Læs mere om membranafgasning her.

Ved at fjerne ilt fra spædevandet, fjerner man nemlig også betingelserne for korrosion i fjernvarmerørene og  de tekniske installationer, og kan derved undgå driftsforstyrrelser og forlænge levetiden på både rør og komponenter betragteligt.

Film om Skanderborg-Hørning Fjernvarme (3 min.)

Hos Skanderborg-Hørning Fjernvarme har de for nylig installeret en membranafgasser til afiltning af spædevandet. Her kan du se en kort film (3 min.) om hvad det har haft af betydning for dem.

Se filmen på Youtube

Læs også

 

Links