Skitsen illustrerer princippet i vandbehandling til dampkedler.
Illustrationen er generel. Der er forskellige kombinationsmuligheder, som fastlægges i det enkelte tilfælde.

Læs også

 

Links