Skyllevand

Komplicerede arbejdsprocesser, høje produktions-
hastigheder og avancerede produkter stiller store krav
til skyllevandets kvalitet.

Ofte er genbrug (recirkulation) af vandet en stor økonomisk fordel. Genbrug er især fordelagtigt, når skyllevandet forurenes under processen og dermed kræver spildevandsbehandling inden udledning.

Bredt produktprogram

Vi har både den viden og det udstyr, du behøver ved projektering af nyt eller optimering af eksisterende skyllevandssystem. Typisk kræver genbrug af vand anvendelse af membran- og ionbytningsteknologi, filtrering, dosering og UV-bestråling.

Bredt erfaringsgrundlag

SILHORKO har løst opgaver vedrørende skyllevand inden for f.eks. lægevidenskab, biotek, elektronik, glas, plast og galvanoindustri. Også på bryggerier, hospitaler og laboratorier har vi stor erfaring med skyllevandsopgaver.

Produktion og genbrug af skyllevand hos tysk producent af planglas.

Læs også

 

Links