Reference

Genbrug af filterskyllevand i Ulfborg

Forventningen om pålæggelse af høje vandafledningsafgifter fik vandværket til at undersøge en mere økonomisk løsning end at lede skyllevandet direkte til kloak. Vandværket leverer 60 m³ rent drikkevand i timen, og kræver en stor mængde returskyllevand. En driftsøkonomisk beregning viste, at det på få år kunne betale sig at installere et separat trykfilteranlæg, der filtrerer skyllevandet fra fældebeholderen.

Hele skyllevandsmængden bliver genanvendt og vandværket betaler derfor heller ingen vandafledningsafgift. Det er kun nødvendigt at få tømt fældebeholderen for slam en eller to gange om året.  Desuden er løsningen et lukket kredsløb, hvilket har nedsat råvandsfor-bruget. 
 
UV-desinfektionsanlægget er installeret som sikkerhed mod eventuel bakteriologisk vækst i fældebeholderen. Løsningen kræver myndighedsgodkendelse.

Reference ID: 064290
Branche: Vandværker
Applikation: Drikkevand

 

Download PDF

Teknisk data

  • Ydelse (for- og efterfilter): 10 m³/h

Enheder i anlægget

  • Trykfiltre TFB
  • UV desinfektionsanlæg A41

 

Se flere referencer

keyboard_arrow_up