Privat vandforsyning

Egen leverandør af drikkevand

Mange ejendomme, boliger og virksomheder er beliggende således, at tilslutning til større fælles vandværk ikke er hensigtsmæssigt. Det kan derfor være en fordel at etablere en ikke-almen vandforsyninganlæg, der kan forsyne en eller flere ejendomme og sikre rent drikkevand. 

Udbredte gener ved grundvand

Dårlig smag

Jern i grundvandet kan gøre vandet uklart og medføre en dårlig smag. Derudover kan jern farve vasketøjet rødt og give tydelige render i toilettet og håndvaske.

smiley-crazy-tongue

Uklart vand

Større mængder af mangan kan farve vasketøjet gulligt. Der vil også kunne opleves sorte udfældninger i vandet.

shirt

Aggressiv kulsyre

Drikkevandet kan indeholde store mængder af aggressiv kulsyre, som virker tærende på rør og installationer. Det forekommer især i Jylland, hvor jorden er kalkfattig. 

construction-pipe

Lukket trykfilter er løsningen

Grundvandet indeholder naturligt en række partikler, salte og ilt som kan medføre gener i den videre anvendelse af vandet, hvis det ikke bliver renset. Et lukket trykfilter med tilpasset filtermateriale fjerner jern, mangan, ammonium, neutraliserer aggressiv kulsyre og frafiltrerer mekaniske urenheder. Trykfilteret er af type NS og består typisk af en filtertank med ventilsystem, manometer og prøvehane.

Løsningen er ideel til forbrugere uden for det offentlige forsyningsnet og andre mindre vandforsyninger f.eks. husholdninger, små fælles vandværker, landbrug og gartnerier. 

Se mere om trykfiltre

Manuel returskyl

Trykfiltertypen NS egner sig specielt til små og mellemstore drikkevandsforsyninger, som ønsker at foretage manuelle skylninger. Dette skal typisk ske 1-2 gange om ugen.

Automatisk returskyl

Trykfiltertypen NSB anvendes ved større vandforsyninger, eller hvis man ikke ønsker at foretage manuelle returskylninger. Styringspanelet gør det let at programmere, hvornår filtret skal skylle. Ved ændringer kan styringen nemt omprogrammeres.

Egen vandboring gav udfordring med farvet og ildelugtende vand

Josefine og Michael købte i 2017 den 794 kvadratmeter store herregård Obdrupgård på Djursland. Herregården har egen vandforsyning, hvor brunligt og ildelugtende vand var en udfordring. Parret fik installeret et SILHORKO NSB trykfilter til at fjerne jern og mangan i vandet. Det løste problemet, og de var igen sikret rent drikkevand i vandhanerne. 

 

(Foto: Josefine Jacobsen © Herregårdsdrøm)

Få et tilbud - bestil en vandanalyse

For at kunne dimensionere et trykfilteranlæg er det nøvendigt at kende kvaliteten af dit råvand fra enten boring eller brønd.

Få lavet en vandanalyse, så beregner vi den idelle løsning til dig og sender efterfølgende et tilbud. En vandprøveflaske til vandanalyse kan rekvireres gratis.

Bestil vandprøveflaske

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Har du spørgsmål, du mangler at få besvaret, står vi klar til at hjælpe dig. Udfyld formularen så kontakter en specialist fra vores vandværksafdeling dig. Du er også meget velkommen til at kontakte os direkte.

 

Vi ringer dig op

Vi bruger dine personoplysninger for at kunne kontakte dig. Men vi passer godt på dem. Læs mere om vores persondatapolitik.

keyboard_arrow_up