Ionbytning


Ionbytning bruges til at fjerne uønskede ioner fra vandet. De uønskede ioner fjernes ved at en anden type ion med tilsvarende ladning frigives til vandet. De uønskede ioner bytter dermed plads med andre ioner.

Når der er behandlet en vis mængde vand, er ionbytterens kapacitet brugt op, hvorefter den regenereres. Regenerationen genopretter kapaciteten og ionbytteren kan derefter sættes i drift igen. Regenerationen udføres med et passende kemikalie (fx salt, NaCl) afhængigt af typen af ionbytter.

Ionbytningsteknologien bruges almindeligvis til blødgøring eller demineralisering af vand. Men teknologien kan også bruges til processer såsom afkarbonisering eller sorption af tungmetaller.

Vælg anlæg og få mere information

Udlejningsanlæg

keyboard_arrow_up