Filtrering


Trykfiltrering bruges ofte til produktion af drikkevand hvor grundvand er kilden. Med et trykfilter opnås den ønskede drikkevandskvalitet med individuelt sammensatte lag af filtermateriale til eksempelvis neutralisering af aggressiv kuldioxid eller til opsamling af jern, mangan, ammonium og mekaniske urenheder.

Trykfiltrering anvendes også som forbehandling inden anden vandbehandling til produktion af cirkulations- og skyllevand, kedel- og kølevand, genanvendelse af procesvand samt slutfiltrering af spildevandet. Den videregående vandbehandling, vil typisk omfatte blødgøring og afsaltning.

Vælg anlæg og få mere information

keyboard_arrow_up