Vandbehandlingsanlæg til oprensning af forurenet vand

Punktkilder såsom gamle lossepladser, renserier, tankstationer m.m. kan føre til forurening af grundvandet. For at beskytte nærliggende drikkevandsboringer kan en afværgeboring forhindre, at det forurenede vand pumpes op i drikkevandsboringen.

Ved grundvandssænkning i forbindelse med større anlægsprojekter stilles der en række miljøkrav, hvilket også kan indebære oprensning af grundvandet, inden det ledes til recipient. 

Miljøfremmede stoffer og tungmetaller

Vi tilbyder et bredt udvalg af anlæg og filtermateriale, som kan oprense forurenet  grundvand for de hyppigst forekommende tungmetaller og miljøskadelige stoffer. 

PFAS-forbindelser

Perfluorerede alkylsyrer herunder de mest kendte forbindelser PFOA, PFOSA og PFOS som bl.a. findes i brandskum.

check-circle

Tungmetaller

Herunder kobber, mangan og arsen, hvoraf forekomsten af arsen især øges ved grundvandssænkning.  

check-circle

Nitrat

Nitrat findes i større koncentrationer i grundvandet, hvor jordbunden består af sand og grus eller har en kalkholdig overflade. 

check-circle

Pesticider

Organiske opløsningsmidler og rester fra nedbrydningsproduktet BAM (2,6-dichlorbenzamid).

check-circle

Afværgeanlæg

Afværgeanlæg kan bestå af flere rensetrin for at opnå den krævede vandkvalitet. Vi kan levere anlæg til alle rensetrin inden for afværgeforanstaltninger eller grundvandssænkning:

Vi kan tilbyde levering af kun maskindelen eller stå for den samlede entreprise. Kontakt os og hør nærmere.  

Kontakt os

Afværgeanlæg i container

SILHORKO tilbyder også nøglefærdige afværgeanlæg i container. En komplet og fleksibel løsning, der giver mulighed for at flytte og genbruge anlægget til flere lokaliteter, hvor der er behov for oprensning af forurenet grundvand. 

Læs mere om vandbehandling i container

 

Mobile water treatment plant for filtration of groundwater

Vi hjælper dig videre

Mangler du svar på et spørgsmål vedrørende afværgeanlæg, står vores hold af specialister klar til at rådgive dig omkring ren vandbehandling.  

Jylland/Fyn

Sjælland

 

keyboard_arrow_up