EUREX mixed-bed unit on-site

EUREX

EUREX er et mixed-bed anlæg der indeholder en blanding af kation- og anionbyttere. Ved passage gennem ionbytterne ombyttes vandets opløste salte med henholdsvis brint- og hydroxylioner. Resultatet bliver saltfrit vand af høj kvalitet.

EUREX kan anvendes til polering/totalafsaltning af demineraliseret vand eller som backup til EDI (elektrodeionisering) i tilfælde af driftsfejl.

Vi håndterer regenerationen
Regenerationen håndteres på vores fabrik i Stilling, hvor vi har professionelle regenerationsfaciliteter. Derved undgår du opbevaring og håndtering af kemikalier.  Du behøver kun at udskifte den opbrugte beholder med en ny, og så er du klar.

Hvorfor vælge EUREX

Kompakt og pladsbesparende design

check-circle-1

Lav miljøpåvirkning da vi sikrer at spildevandet renses og håndteres

check-circle-1

Ingen kemikaliehåndtering til fordel for din sikkerhed

check-circle-1

Forbedret kapacitet grundet bedre regenerering 

check-circle-1

Nem udskiftning og regeneration

Når ledningsevnen er for høj til den anvendte applikation, eller ionbytterne er opbrugt, skal beholderen udskiftes. Dette gøres med nogle få enkelte trin:

  1. Tøm beholderen for vand
  2. Returner den opbrugte beholder til SILHORKO for regeneration
  3. Installer en ny regenereret beholder
  4. Åben ventilerne og du har nu adgang til demineraliseret vand igen

En kraftig transportramme sikrer en optimal håndtering ved afsendelse. For at opretholde en kontinuerlig forsyning af demineraliseret vand, anbefaler vi at have en ekstra beholder i reserve.

Regeneration of EUREX

Produktoverblik

EUREX består af to serier EUREX og EUREX-H. Et komplet anlæg består af beholder- og betjeningsenhed. Beholderenhedens kraftige transportramme sikrer en optimal håndtering ved afsendelse til regeneration.

Hent vores brochure om EUREX og læs mere om systemet og de forskellige tilvalg.

Hent brochure

 

 

EUREX

Max. ydelse:fra 700 op til 4000 l/h
Max. tryk ved drift:6 bar
Ledningsevne:0-20 μS/cm
Filterpatron kapacitet:  fra 37,800 op til
756,000 l °GH
Transportvægt:70-925 kg.

EUREX

EUREX-H

Max. ydelse:fra 2700 op til 14,000 l/h
Max. tryk ved drift:6 bar
Ledningsevne:0-20 μS/cm
Filterpatron kapacitet:  fra 145,800 op til
756,000 l °GH
Transportvægt:200-925 kg.

EUREX-H

Tilvalg

Betjeningspanel for enkel betjening

Tilslutning: DN 25/32 mm

Betjeningspanelet består af PVC ventiler og ledningsevnemåler som kontinuerligt måler ledningsevnen. Enheden er let at installere og ventilerne sikre nem tilkobling/afkobling af EUREX-beholderen.

Operating unit for EUREX mixed-bed

Backup efter EDI

På et kraftvarmeværk er vandkvaliteten afgørende for at opretholde en sikker drift. EUREX kan være en del af vandbehandlingsløsningen som en backup til EDI.

Skulle et strømsvigt ramme EDI, aktiveres EUREX-enheden og sikrer, at problemet ikke påvirker vandkvaliteten.

Polering af demineraliseret vand

EUREX kan anvendes til polering af demineraliseret vand for at opnå lav ledningsevne. Billedet viser en EUREX i anvendelse hos en kemikalieproducent. Her spiller vandkvaliteten en afgørende rolle for kvaliteten af det endelige produkt.    

Få demineraliseret vand af højeste kvalitet 

Opnå driftsikkerhed og demineraliseret vand af høj kvalitet med EUREX. Vores erfarne team af salgs- og serviceingeniører er klar til at hjælpe dig i gang.

keyboard_arrow_up