Vakuumaflufter

Risikoen for tæringer i fjernvarmesystemet kan minimeres væsentligt ved en reduktion af vandets indhold af ilt, CO2 og kvælstof. Dette vil sikre lang levetid på dit anlæg, høj driftssikkerhed og minimalt behov for vedligeholdelse.

For hver m3 ubehandlet spædevand vil 10-15 g jern omdannes til korrosion. Ubehandlet spædevand indeholder 8-10 mg/l ilt, men med en vakuumaflufter kan iltindholdet reduceres til mindre end 0,2 mg/l. 

Undgå iltkorrosion af stål

Hvis 500 m³ vandværksvand ledes gennem et fjernvarmesystem uden afluftning, kan op til 7,5 kg materiale forsvinde på grund af korrosion. Det er en jernklump på størrelse med en mælkekarton!

Dansk Fjernvarme anbefaler at der til behandling af fjernvarmevand benyttes afluftning/afiltning. Herved undgår man kemikalietilsætning til iltbinding.

Sådan fungerer en vakuumaflufter

Det iltholdige spædevand, som er forvarmet til 40-90°C tilledes toppen af afluftertanken. For at optimere iltfjernelsen er afluftertanken forsynet med fyldlegemer til findeling af vandet.

Vakuumpumpen skaber det nødvendige vakuum, så spædevandet koger. Når vandet koger, frigives luftarterne, som herefter fjernes ved hjælp af vakuumpumpen. Det afluftede vand deles i to strømme, som dels pumpes ind på fjernvarmenettet og dels recirkuleres over afluftertanken.

Function of vacuum deaerator

Anlægsdesign

SILHORKO vakuumaflufter produceres både i galvaniseret eller rustfirt stål AISI 304 og tilgængelig i 6 moduler med ydelse op til 22 m3/h.

Alle komponenter er udvalgt for at sikre maksimal driftssikkerhed og nem vedligeholdelse. Vakuumafluftere består af tre hovedkomponenter:

  • Afluftertank
  • Vakuumpumpeenhed
  • Pumpeenhed

Kontakt os for mere information og indhentning af datablad.

Kontakt os

1. Afluftertank

Afluftertanken leveres i galvaniseret eller rustfrit stål. Tanken er indvendigt forsynet med en mellembund, hvorunder der er et reservoir for afluftet vand. Oven på mellembunden er der placeret fyldlegemer. Anlægget er forsynet med kontakter til niveaustyring og leveres med konsol til vægmontage.

Deaeration tank

2. Vakuumpumpeenhed

Vakuumpumpeenheden består af en vakuumpumpe (væskeringspumpe) samt et ventilarrangement til justering af kølevandsmængde og vakuumstyrke. Vakuumpumpen leveres på konsol for vægmontage.

Vacuum pump unit for vacuum deaerator

3. Pumpeenhed

Pumpeenheden består af en centrifugalpumpe og et rørsystem med ventil til justering af spædevands- og cirkulationsmængden. Rørsystemet kan leveres i galvaniseret eller rustfrit stål, ligesom pumpen kan leveres i rustfrit stål.

Pump unit for vacuum deaerator

Alt-i-en vakuumaflufter

Vakuumaflufteren fås også som et kompaktanlæg med tank, styreenhed, varmeveksler, vakuumpumpeenhed og kølevandssystem - alt sammen på én ramme. Nem, pladsbesparende og enkel installation. Ydelse er 1 m3/h.

Kontakt for mere information

Vacuum deaerator compact unit

Reference

Rustfrit stål

Billedet viser en vakummaflufter i rustfrit stål AISI 304 der fjerner ilt fra spædevand. Kunden er en af ​​de største forsyningsvirksomheder i Polen, der beskæftiger sig med udvinding og distribution af naturressourcer.

Se installation

 

Anbefaling

Isoler og undgå varmetab

Isolering af vakuumafluftere, og generelt alle installationer, der er i kontakt med varmt vand, kan forhindre kondens af damp og varmetab. 

Fjernvarme

Fjernelse af ilt med en vakuumaflufter er et vigtigt element i vandbehandlingen for at undgå korrosion i fjernvarmesystemet.

Vandbehandling til fjernvarme

keyboard_arrow_up