Historien om SILHORKO

Året var 1936 i Danmark da tre jydske maskinarbejdere fra mejeribranchen besluttede at oprette et fælles vandbehandlingsselskab. Dette blev begyndelsen på vores historie.

BEGYNDELSEN

En tidløs idé

SILHORKO blev grundlagt i 1936 og startede beskedent ud i en lejlighed i Århus. Fokus blev lagt på mindre vandværker, gårde og møntvaskerier. Bilparken bestod kun af en servicebil; en gammeldags Chevrolet med en gasgenerator. Denne bil leverede anlæg til vandværker over hele Jylland.

Allerede det første år opnåede firmaet eneretsforhandling på et afsyringsmateriale, Magno, hvilket man har anvendt lige siden. Samtidig blev NS-filteranlægget udviklet og præsenteret på en messe i 1937. NS-anlæggene er stadig en del af produktsortimentet.

Læs mere om NS-anlæggene

Silhorko pressure filter from 1949

NAVNET

SILHORKO og EUROWATER

Navnet SILHORKO fremkom af navnene på de byer, hvori de tre virksomheder, som grundlagde SILHORKO, var beliggende; SILkeborg – HORsens – KOlding.

I 1963 etablede SILHORKO's administrerende direktør Th. Nansen Scherfig kontakt med det amerikanske firma Water Refining i Ohio. De ønskede at få fodfæste på det europæiske marked. EUROWATER-mærket blev etableret med halv amerikansk og halv dansk aktiekapital.

I midten af ​​1970'erne købte SILHORKO de amerikanske aktier i EUROWATER, og eksportvirksomheden var nu 100 % danskejet. SILHORKO-navnet blev opretholdt for det danske marked og EUROWATER for alle eksportmarkeder - og sådan er det stadig den dag i dag.    

SILHORKO's ejerskab

Th. Nansen Scherfig blev udnævnt til administrerende direktør, da virksomheden startede i 1930'erne. Indtil 2003 var Scherfig-familien eneejer af Silhorko-Eurowater A/S. Men i 2003 blev ejerskabet delt mellem Erik Nansen Scherfig, Harry Viiala, Kurt Hufnagl og Torben Buhl.

I efteråret 2020 blev Silhorko-Eurowater A/S en del af Grundfos og er i dag 100 % ejet af Grundfos.

 

Produkter gennem tiden

Siden NS-trykfilteret er mange nye vandbehandlingsanlæg blevet designet og tilføjet SILHORKO's standard produktportefølje.    

1946
Blødgøringsanlæg
(Manuel)

Læs mere om blødgøringsanlæg

The first softening plant from Eurowater

1963
Blødgørings- og trykfilteranlæg
(Automatisk)

Læs mere om trykfilteranlæg

The first softeners and pressure filters from Eurowater

1975
Demineraliseringsanlæg
(Automatisk)

Læs mere om demineraliseringsanlæg

The first automatic demineralization plant from Eurowater

1987
Omvendt Osmoseanlæg
(Automatisk)

Læs mere om omvendt osmoseanlæg

The first reverse osmosis plant from Eurowater

2005
Elektrodeioniseringsanlæg (EDI)
(Automaticsk)

Læs mere om EDI anlæg

2008
CU:RO
(Kompakt RO-anlæg)

Læs mere om CU:RO

Compact reverse osmosis unit from Eurowater

2014
Omvendt osmoseanlæg RO-PLUS
(Spar vand og energi)

Læs mere om RO-PLUS

First reverse osmosis unit saving water and energy

2017
Membranafgasser
(kemikaliefri løsning)

Læs mere om membranafgasser

Memebrane degasser unit

Silhorko's er Danmarks reneste Vand,
om det kan man sige med rette 
at alt andet Vand
i vort Vandrige Land
er det rene Vand mod dette.

                                                  Kumbel, 1943

Eventyret om Vanddråben

Under sit pseudonym Kumbel skrev Piet Hein i 1943 om SILHORKO's grundlægger, Th. Nansen Scherfig, i eventyret Vanddråben. I anledning af H.C. Andersens 200 års jubilæum genoptrykte vi eventyret med Piet Heins tegninger.

Du kan downloade et gratis eksemplar af Vanddråben her.

Download Vanddråben

keyboard_arrow_up