Spar vand og energi i din vandbehandling

Fremstilling af vand i den rette kvalitet er forbundet med et større eller mindre vandspild. Det kræver nemlig vand at behandle vand. Ny viden og teknologi er hele tiden med til at forbedre vandudnyttelsen til fordel for både miljøet og driftsøkonomien. 

Vi har udviklet intelligente, bæredygtige og effektive vandbehandlingsløsninger med henblik på at minimere vand- og energiforbrug.

Lad dig inspirere af udvalgte løsninger fra forskellige brancher. 

 

Laboratorie

I Aarhus sparer de vand 

SILHORKO har designet og leveret et produktionsanlæg for blødt vand og demineraliseret vand med en vandudnyttelse på op til 90 %. Løsningen er nøglefærdig - hvilket vil sige, at SILHORKO har det komplette ansvar for levering og montering af vandbehandlingsanlæg, instrumentering, rørføring, styring og dokumentation. Det Nye Universitetshospital i Skejby skal blot trykke på ”tænd”.

Se reference

 

Bryggeri

88 % vandudnyttelse

Vand er en af de primære ingredienser ved fremstilling af fødevarer og drikkevarer. Derfor har Harboes Bryggeri også meget fokus på at holde vandspildet på et absolut minimum. Harboe sparer 90.000 kubikmeter vand om året.

Læs hvordan
 

RO-PLUS reducerer vandspild med 60 %

RO-PLUS er en serie af RO-anlæg fra SILHORKO til afsaltning af vand. Processen forbruger ingen kemikalier og er derfor i sig selv en miljøvenlig teknologi. RO-PLUS er en ny anlægsserie fra SILHORKO med særlig høj vandudnyttelse.

Læs mere om RO-PLUS

 

Fjernvarme

Vandeffektivt spædevandsanlæg

Aalborg Forsyning valgte SILHORKO baseret på det mest attraktive tilbud over 15 års drift. Vandbehandlingsanlægget er designet med henblik på lave driftsomkostninger, herunder forbrug af vand, el og regenerationssalt.

Se reference
 

Vandværk

Genfiltrering af filterskyllevand

Opnå en drikkevandsproduktion uden vandtab. 

Læs hvordan
 

Regnvand til tøjvask og toiletskyl

I bydelen Nye, nord for Aarhus, genanvendes al regnvand til toiletskyl og tøjvask. En central sekundavandsløsning opsamler regnvand fra hele byudviklingsområdet og renser det i et SILHORKO renseværk. Det giver en besparelse på 40 % af forbruget af grundvandet. 

Læs mere om projektet

Verdensførende i vandløsninger

Miljøministeriet, Dansk Industri, Dansk Miljøteknologi og DANVA har udarbejdet en vandvision. Danmark skal i 2025 være verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger. SILHORKO har deltaget i et topmøde med 41 andre virksomheder, videninstitutioner, organisationer og forsyninger på vandområdet. 

Læs om visionen (PDF)

 

keyboard_arrow_up