Egen vandforsyning i industrien

Som virksomhed kan det være nødvendigt at etablere egen vandforsyningsanlæg, hvis tilslutning til et større fælles vandværk ikke er hensigtsmæssigt eller vandværket ikke kan levere, den mængde vand der kræves. 

Trykfiltrering anvendes som teknologi til at behandle råvandet. Ofte vil trykfiltrering anvendes som forbehandling inden anden vandbehandling til produktion af ingrediensvand, cirkulations- og skyllevand, kedel- og kølevand, genanvendelse af procesvand samt slutfiltrering af spildevandet.  

Trykfiltrering fjerner

Jern

Jern i grundvandet kan gøre vandet uklart og medføre en dårlig smag.

check-circle

Mangan

Større mængder af mangan kan give sorte udfældninger i vandet.

check-circle

Aggressiv kulsyre

Grundvandet indeholder større mængder af aggressiv kulsyre, som virker tærende på rør og installationer.

check-circle

Ammonium

Ammonium kan være tegn på mikrobiologisk aktivitet i vandet og kan stamme fra gødning, forurening eller være geologisk betinget. 

check-circle

Ét anlæg - mange anvendelsesmuligheder

Et trykfilteranlæg fra SILHORKO er konstrueret i et robust design, der sikrer lang anlægslevetid og minimal behov for vedligehold. Udover at fungerer som forbehandling til videregående vandbehandling, anvendes trykfiltrering også til at løse andre opgaver, herunder:

  • afkloring af vand
  • filtrering af havvand
  • partikelfiltrering
  • ophærdning af afsaltet vand
  • perkolatfiltrering
  • slutfiltrering af spildevand

Se mere

Eksempler på egen vandforsyning

Bestil en vandanalyse

Få tjekket din vandkvalitet med en vandanalyse. Det er nøvendigt at kende kvaliteten af råvandet fra en boring eller brønd for at kunne dimensionere trykfilteranlæget. 

SILHORKO foretager vandanalyserne på eget laboratorie. En vandprøveflaske kan rekvireres gratis.

Bestil

Få mere viden om filtrering af vand

Vi har samlet alt, hvad du behøver at vide om filtrering af vand. Fra filtermateriale til vores trykfilteranlæg med mange anvendelsesmuligheder til den optimale filtreringsløsning.

Hent brochure

Vi hjælper dig med den rette løsning

Vores specialister indenfor drikkvand og trykfiltrering er klar til at hjælpe dig med den optimale løsning baseret på din ønsket vandkvalitet. Kontakt os for yderligere vejledning.

Jylland/Fyn

Sjælland

 

keyboard_arrow_up