Hospitaler og laboratorier

Skræddersyet løsning for optimal driftssikkerhed

Hospitaler, laboratorier og medicinalindustrien kræver vand af høj renhed for at sikre patientsikkerhed, beskytte udstyr og opretholde en pålidelig drift. Det optimale valg af vandbehandlingsløsning er skræddersyet til at sikre den ønskede mængde vand i den rigtige kvalitet - og samtidig spare vand og energi!     

10.000 m3 vand sparet om året

Odense Universitetshospital (OUH) har et centralt placeret vandbehandlingsanlæg, der leverer vand til samtlige af hospitalets afdelinger. Hospitalet har opnået betydelige besparelser, der skyldes reduceret forbrug af vand, salt og energi. Sammenlignet med tidligere installationer har vandbehandlingsanlægget reduceret det årlige vandforbrug med 10.000 m³.

Her ses et forenklet diagram, der illustrerer princippet i vandbehandlingen hos OUH og hospitaler generelt.

Download OUH illustration
 

Double-pass omvendt osmoseanlæg - en dobbelt hygiejnisk barriere

Sterilcentralen har en afgørende og central rolle for driften på Regionshospitalet Viborg. Derfor er sikring af den rigtige vandkvalitet med til at opretholde en stabil drift, som er til gavn for både patienter og ansatte.

To uafhængige dobbelt-pass omvendte osmoseanlæg (DPRO) sikrer produktionen i tilfælde af sammenbrud eller når der er behov for forebyggende vedligeholdelse. Det producerede demineraliserede vand produceres og opretholdes i den høje kvalitet af Purifed Water iht. den europæiske farmakope som ikke kun stiller krav til meget lavet saltindhold (ledningsevne) men også til et meget lavt bakterielt indhold.

Læs mere om DPRO anlæg


Komplet løsning på én ramme

Ved stort vandforbrug kan en komplet vandbehandlingsløsning monteret på en ramme være en nem og pladsbesparende løsning.

SILHORKO har designet og leveret et komplet og nøglefærdigt rammemonteret produktionsanlæg til Det nye Universitetshospital i Århus (DNU). Vandbehandlingsanlægget omfatter blødgøringsanlæg, omvendt osmoseanlæg, UV-desinfektionsanlæg og PLC-styring tilsluttet hospitalets BMS-anlæg.

Se rammemonterede anlæg

 

 

Demineraliseret vand uden brug af kemikalier

SILEX/EUREX-anlæg kan producere demineraliseret vand af høj kvalitet med en ledningsevne på mindre end 0,2 µS/cm - og du behøver ikke bekymre dig om regenerering. Vi håndterer den for dig!

Konceptet er udviklet med fokus på brugervenlighed, idet anlæggene regenereres eksternt og ikke på selve brugsstedet. Derudover er det et økonomisk og bæredygtigt alternativ til at købe demineraliseret vand på flasker.

Læs mere

Laboratorievand

For laboratorier afhænger valget af vandbehandlingsanlæg af anvendelse. Vandkvalitetsparametrene er ofte:

  1. ledningsevne (µS/cm) 
  2. indhold af organisk stof
  3. indhold af mikroorganismer

Billedet viser et vandbehandlingsanlæg til et retskemisk laboratorium. Vand af høj kvalitet er påkrævet for at analysere biopsier og få et 100 % pålideligt testresultat.

Klassificering af vand til laboratorier

SILHORKO kan levere vandbehandlingsløsninger der opfylder de internationale standarder ASTM, CLSI og ISO. 

The international Organisation for Standardisation (ISO)

Standarden DS/EN 3696:1995 specificerer krav for tre klasser af vand til analytisk laboratoriebrug.

 Grade 1Grade 2Grade 3
pH (25oC)--5,0-7,5
Ledningsevne (μS/cm, maks. 25oC) 0,11,05,0
Oxiderbart stof oxygen (mg/l maks.)-0,080,4
Absorbans ved 254 nm og 1 cm optisk stilængde, absorbansenheder, maks.0,0010,01Ikke angivet
Affald efter fordampning ved opvarmning til 110oC mg/kg, maks., maks. (μg/l)-12
Silika (SiO2) mg/l, maks.0,010,02Ikke angivet

Se www.ds.dk for yderligere specifikationer

American Society for Testing and Materials (ASTM)

Standard vedrørende det vand som anvendes til kemisk analyse og fysisk test. Metoden der anvendes i laboratoriet afgør valget af vandets renhedsgrad.

 Type 1Type 2Type 3Type 4
Elektrisk konduktivitet, maks. (μS/cm ved 25oC)0,0560,251,05,0
Elektrisk resistivitet, maks. (MΩ-cm ved 25oC) 18,01,04,00,2
pH (25oC)---5,0 - 8,0
TOC, maks. (μg/l)5050200Ingen grænse
Natrium, maks. (μg/l)151050
Silika, maks. (μg/l)33500Ingen grænse
Klorid maks. (μg/l)151050

Se www.astm.org for yderligere specifikationer

The Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)

Standard for klinisk reagensvand (Clinical Laboratory Reagent Water, CLRW). I henhold til klinisk anvendelse og forberedelse af reagenser skal vandet opfylde følgende parametre specificeret af CLSI.

Bakterier  <10 CFU/ml
Elektrisk modstand  >10 MΩ-cm
TOC <500 ppb
Partikler 0.22 µm filtrering eller bedre

Se www.clsi.org for yderligere specifikationer

 

 

Reference

Hygiejnisk design til dialyse

Dette rene vand anvendes til dialysat som bruges til hæmodialyse. Det demineraliserede vand skal være af meget høj renhed, ikke kun kemisk, men også biologisk. Anlægget er designet til CIP rengøring med varmt vand op til 80°C.

Læs mere om anlægget

Pharmaceutical double pass RO for dialysis application

Vi hjælper dig med den rette løsning

Har du brug for at høre mere om vores løsninger til hospitaler og laboratorier eller har du spørgsmål til din eksisterende vandbehandling, så er vores team af specialister klar til at hjælpe. Kontakt Erling direkte eller teamet på:

Erling Bjørn

Specialist i vandbehandling til fødevareproduktion, farmaceutisk industri og hospitaler

E-mail

Erling Bjørn

keyboard_arrow_up