Spar vand og energi
i din vandbehandling

Fremstilling af vand i den rette kvalitet er forbundet med et større eller mindre vandspild og energiforbrug. Da vandbehandling er en central del i mange industrielle processer, kan der være et uforløst potentiale i at forbedre vandudnyttelsen og reducere energiforbruget til fordel for både miljøet og driftsøkonomien

Høj vandudnyttelse

Demineraliseret vand er afgørende for en bred vifte af industrielle processer. Med industriens stigende fokus på bæredygtighed og ressourceeffektivitet, har SILHORKO udviklet RO-PLUS. Et omvendt osmoseanlæg med en vandudnyttelse på op mod 90 %. En minimering af ressourceforbruget uden at gå på kompromis med driftssikkerhed eller vandkvalitet.

Mere om RO-PLUS      

 

Spar energi

Energioptimerede pumper

Det kræver energi at behandle og transportere vand. Derfor anvender SILHORKO som standard Grundfos energioptimerede pumper.

Grundfos er verdensførende inden for fremstilling af højeffektive pumper. Pumperne bruger avancerede teknologier som variabel hastighedsstyring og frekvensstyret regulering for at tilpasse sig de aktuelle behov i vandbehandlingssystemet.

Kort sagt, kun den nødvendige energi bruges for at opretholde en stabil og pålidelig drift.

1 % drikkevand til os alle!

Mindre end en procent af vandforsyningen på jorden kan bruges som drikkevand! Derfor er det tvingende nødvendigt, at der bliver udviklet teknologier til at reducere vandforbruget og genanvende spildevandet.

I SILHORKO er vores mission at designe vandbehandlingsløsninger, der er miljøvenlige og ressourceeffektive for at støtte de bæredygtige udviklingsmål  #6 (Rent vand og sanitet) og #12 (Ansvarligt forbrug og produktion).

Vandudnyttelse

Ingen spild af drikkevand

Én af den danske vandbranches mærkesager er et lavt vandspild i distributionsnettet. Flere vandforsyninger har dog valgt at udvide fokus på vandspild til også at omfatte selve produktionen.

Filterskyllevandet kan nemlig genfiltreres og blive til rent drikkevand igen. Det muliggøre en 100 % udnyttelse af grundvandet.

Mere om genfiltrering 

Fremtidens renseværk

Renset regnvand sparer på grundvandet

I bydelen Nye genanvendes regnvand til toiletskyl og tøjvask. Regnvandet opsamles og ledes til rensningsanlægget, hvor det behandles via sandfiltrering, ultrafiltrering og UV-desinfektion. 

Renseværket giver en besparelse på 40 % af forbruget af drikkevand, hvilket letter presset på grundvandsressourcen. 

Mere om Nye

En grønnere fremtid

Vidensdeling inden for bæredygtige løsninger skal være med til at fremskynde overgangen til en grønnere fremtid. State of Green er et dansk non-profit, offentligt-privat partnerskab, der ønsker at accelerere omstillingen til et bæredygtigt, CO2-neutralt og ressource-effektivt samfund. SILHORKO er en af ​​de 600 partnere, der stiller viden til din rådighed.   

Læs mere om State of Green

Klar til at spare vand og energi?

Ønsker du at høre mere om vores løsninger og teknologier, så sidder vores team af specialister klar til at hjælpe på:

phone 87 93 83 00

mail info.dk@silhorko.dk

keyboard_arrow_up