Måling af Silt Density Index

Måling af Silt Density Index (SDI) udføres ofte, hvor tilgangsvandet kommer fra den kommunale vandforsyning. Målingen foretages for at bestemme indholdet af kolloider i vandet, for at vurdere hvor hurtigt en NF- eller RO-membran vil blive tilstoppet og dermed miste sin funktion.

Idet kolloider varrierer med hensyn til form og karakter er målingen kun normativ. Metoden betragtes dog som den mest anvendelige til forudsigelse af risikoen for tilstopning af RO- og NF-membraner.

SDI beregning

Brug følgende formel til at beregne SDI-tallet. 


Indsæt værdierne malt for ti og tf:

ti = den tid det tager at tappe 100 ml.
tf = den tid det tager at tappe 100 ml efter filtrering i 15 minutter.
T = den samlede testtid (altid 15 minutter)

SDI formal

Video Guide 

Sådan måler du SDI-tallet

SDI måleudstyr

SILHORKO tilbyder SDI-måleudstyr med komponenter af høj kvalitet til en nøjagtig SDI-analyse.

Kontakt os for yderligere information og anmodning om dataark.

Kontakt os

Equipment for SDI measurement

Referenceskema for beregnet SDI

Skemaet viser almindelige målingsværdier. For et pålideligt resultat skal mindst to målinger have samme SDI-værdi (+/- 0,5).

Eksempel:

SDI1 = 3, SDI2 = 3,5: Målingen er acceptabel
SDI1 = 3, SDI2 = 3,7: Målingen er IKKE acceptabel

SDI = 0-3: Standardbetingelser gælder.
SDI = 3-5: Specielle driftsdata for genopretning og permeatstrømning gælder som anført i anlæggets anvisninger.
SDI = 5-6: Vandet er ikke egnet som tilgangsvand til NF- eller RO-anlæg. Forbehandling er nødvendigt for at reducere indholdet af kolloider eksempvis ved flokkulering.

Quick index for SDI measurements

Filtre anvendt til SDI-måling

Filtrene viser, hvordan kolloider og opløste stoffer tilstopper filteret på måleudstyret.

Filteret til højre i billedet viser en SDI >5, og her er vandet uegnet til RO- eller NF-behandling.

Filter used for SDI test

Hvis dit vand ikke egner sig til viderebehandling med RO eller NF

Vand med en SDI over 5 er ikke egnet til viderebehandling med RO eller NF. Men der er andre løsninger til at få demineraliseret vand enten ved at anvende korrekt forbehandling eller alternative teknologier. 

  

Posefilter

Forbehandling er nødvendigt for at beskytte og forlænge levetiden på membranerne. Et posefilter har et robust design som efterkommer behov for ønsket ydelse og minimering af plads.

Se posefiltre 

 

Bag filters for pre-treatment before reverse osmosis

Trykfilter

Et trykfilter kan også fungere som et forfilter til RO og NF. Tilgangvandets indhold af metaller og salte afgør valget af filtermateriale. 

Se trykfiltre 

 

Pressure filter as pre-filter before RO or NF

Blødgøringsanlæg

Undgå at kalk tilstopper membraner ved at anvende blødgøring som forbehandling. Blødgøring kan også opnås ved at dosere med antiscalants som holder kalken opløst i vandet.

Se blødgøringsanlæg 

 

Softening unit SMP for removal of hardness

Aktivt kulfilter

Et filter med en densitet på 1 µ beskytter RO-membranerne mod opløste faste stoffer. Frit klor i vandet kan fjernes i et aktivt kulfilter. 

Se aktiv kulfiltre 

 

Activated carbon filter typer ACM for removal of free chlorine

Demineraliseringsanlæg

Et demineraliseringsanlæg kræver ingen special forbehandling af tilgangsvandet for at levere demineraliseret vand af høj kvalitet. Anlægget er meget robust og anvender ionbytning som teknologi.

Se demineraliseringsanlæg 

 

Kontakt os for yderligere vejledning

Vores specialister indenfor membranfiltrering er klar til at hjælpe dig med den optimale løsning baseret på din SDI. Kontakt os for yderligere vejledning.

keyboard_arrow_up