Minimér ressourceforbruget - genbrug filterskyllevandet

Én af den danske vandbranches mærkesager er et lavt vandspild i distributionsnettet. Flere vandforsyninger har dog valgt at udvide fokus på vandspild til også at omfatte selve produktionen. Det vand der anvendes til at returskylle, de enten åbne eller lukkede trykfiltre, kan nemlig genbruges.

Returskylning er afgørende for at fjerne jernudfældninger fra filtrene, forlænge levetiden på filtermaterialet og opnå en tilfredsstillende vandbehandling i det hele taget.

Hyppigheden af returskylning fastlægges individuelt for hvert vandværk og afhænger af driftsforhold, filterflow og råvandets indhold af jern, mangan mv. 

Hvorfor genbruge filterskyllevandet?

Bæredygtig profil

En vand­behandlings­løsning med reduceret vandspild medvirker til en bæredygtig profil.

tree

Økonomisk besparelse

Undgå at betale afledningsafgift ved at lede mindre skyllevand til kloak

saving-piggy-bank

Udvidet indvinding

Fuld udnyttelse af det indvundne råvand i de situationer, hvor der er behov for mere drikkevand, og det ikke er muligt at udvide indvindingstilladelsen

diagram-curve-up-1

Sådan virker det

Ved genfiltrering af skyllevandet kan op til 100 % af vandressourcen genbruges. Skyllevandet hentes fra fældebeholderen og filtres i et mindre trykfilter og desinficeres efterfølgende over et UV-anlæg, så vandkvaliteten og driftsikkerheden opretholdes. Skyllevandet er nu blevet til rent drikkevand og kan indgå som råvand i vandværket, der efter en normal filtrering, kan sendes ud til borgerne som rent drikkevand.

En bæredygtig løsning med økonomisk gevinst

Det kræver vand at producere vand, og genfiltrering af skyllevandet er med til at minimere ressourceforbruget. Hvis der betales afledningsafgift af spildevandet, kan genfiltrering af skyllevandet endda være en økonomisk fordelagtig løsning.

I det følgende eksempel, fra Farum Vandværk, svarer besparelsen til 100 husstandes gennemsnitlige årlige vandforbrug, og den økonomiske besparelse løber op i mere end 450.000 kr. om året - hvert år! 

Økonomisk eksempel på genbrug af filterskyllevand:

Indpumpet vand: 498.380 m3
Forbrug af filterskyllevand: 11.041 m3
Afledningsafgift:45 kr./m3
Omkostninger496.845 kr.
Genbrug af filterskyllevand (96 %)10.552 m3

Årlig besparelse 

465.840 kr.

Eksempler på vandværker som anvender genfiltrering

Ulfborg Vandværk

Årlig vandbesparelse på 50.000 m3

Ulfborg Vandværk i Vestjylland fik etableret genfiltrering i 2011. Vandværket anvender åbne filtre og har en årlig indvinding på 310.000 m3.
 

Se reference

Ulfborg vandværk genbrug af filterskyllevand

Farum Vandværk

Årlig vandbesparelse på 10.500 m3

Farum Vandværk under Furesø Vandforsyning fik etableret genfiltrering i 2016. Vandværket anvender åbne filtre og har en årlig indvinding på 500.000 m3.
 

Se reference

Farum Vandværk genbrug af filterskyllevand

Udsholt Vandværk

Årlig vandbesparelse på 6.000 m3

Udsholt Vandværk blev indviet i 2022 og driftes ud fra en 100 % grøn profil. Genfiltrering af filterskyllevand understøtter dette. Der anvendes lukkede filtre og den årlige indvinding er på 360.000 m3.

Se reference

Farum Vandværk genbrug af filterskyllevand

Hvad er jeres årlige besparelse?

Få et tilbud eller rådgivning fra vores vandbehandlingsspecialister på genbrug af filterskyllevand - uanset om I har åbne eller lukkede filtre. Vi sidder klar til at hjælpe.
 

Kontakt os

keyboard_arrow_up