Minimer ressourceforbruget - genbrug filterskyllevandet

Én af den danske vandbranches mærkesager er et lavt vandspild i distributionsnettet. Flere vandforsyninger har dog valgt at udvide fokus på vandspild til også at omfatte selve produktionen. Det vand, der anvendes som filterskyllevand, kan nemlig genbruges.

Skyllevandet kan genbruges

Et trykfilter skal regelmæssigt skylles rent, så levetiden på filtermaterialet øges. Til skyl anvendes vandet fra rentvandstanken og efterfølgende ledes skyllevandet til en fældebeholder, recipient eller kloak. 

Rent drikkevand er således blevet til spildevand. Men med genfiltrering er det muligt at reducere mængden af vand der ledes til afløb. 

Sådan virker det

Ved genfiltrering af skyllevandet kan over 95 % af vandressourcen genbruges. Skyllevandet filtres i et mindre trykfilter og desinficeres over et UV-anlæg, da vandet har stået stille i fældebeholderen. Skyllevandet er nu blevet til rent drikkevand igen, som kan sendes ud til borgerne. 

En bæredygtig løsning med økonomisk gevinst

Det kræver vand at producere vand, og genfiltrering af skyllevandet er med til at minimere ressourceforbruget. Hvis der betales afledningsafgift af spildevandet, kan genfiltrering af skyllevandet endda være en økonomisk fordelagtig løsning.

I det følgende eksempel, fra Farum Vandværk, svarer besparelsen til 100 husstandes gennemsnitlige årlige vandforbrug, og den økonomiske besparelse løber op i mere end 450.000 kr. om året - hvert år! 

Økonomisk eksempel på genbrug af filterskyllevand:

Indpumpet vand: 498.380 m3
Forbrug af filterskyllevand: 11.041 m3
Afledningsafgift:45 kr./m3
Omkostninger496.845 kr.
Genbrug af filterskyllevand (96 %)10.552 m3

Årlig besparelse 

465.840 kr.

Eksempler på vandværker som anvender genfiltrering

Dronningborg Vandværk

Årlig vandbesparelse på 10.000 m3

Dronningborg Vandværk ved Randers fik etableret genfiltrering i 2016. Vandværket anvender lukkede trykfiltre og har en årlig indvinding på 210.000 m3.

 

Ulfborg Vandværk

Årlig vandbesparelse på 50.000 m3

Ulfborg Vandværk i Vestjylland fik etableret genfiltrering i 2011. Vandværket anvender åbne filtre og har en årlig indvinding på 310.000 m3.

Farum Vandværk

Årlig vandbesparelse på 10.500 m3

Farum Vandværk under Furesø Vandforsyning fik etableret genfiltrering i 2016. Vandværket anvender åbne filtre og har en årlig indvinding på 500.000 m3.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Har du spørgsmål, du mangler at få besvaret, står vi klar til at hjælpe dig. Udfyld formularen så kontakter en specialist fra vores vandværksafdeling dig. Du er også meget velkommen til at kontakte os direkte.

Jylland/Fyn

Sjælland

 

Vi ringer dig op

Vi bruger dine personoplysninger for at kunne kontakte dig. Men vi passer godt på dem. Læs mere om vores persondatapolitik.

keyboard_arrow_up