Rent drikkevand - uden bekymringer

Mikroorganismer, organiske og miljøfremmede stoffer sætter grundvandet under pres og dermed også vores drikkevandsforsyning. Nye rensemetoder og velkendte teknologier har vist sig effektive overfor de mest velkendte nedbrydningsprodukter og bakterier fundet i drikkevandet.  

PFAS

Både kulfiltrering og ionbytning kan fjerne PFAS-stoffer fra drikkevandet. Valg af løsning afhænger af flourstof typen. 

science-neurons

Pesticider

Mængden af pesticider kan reduceres med et aktivt kulfilter eller ved Avanceret oxidationsproces (AOP).

science-molecule-strucutre

Bakterier

Risikoen for kogepåbud kan undgås ved at tænke UV ind i driften og vandværkets beredskabsplan.   

science-bacteria

Teknologier til rensning af forurenet drikkevand
 

Filtrering af vand gennem aktivt kul er en velkendt og afprøvet teknologi, hvor der gøres brug af adsorption. Adsorption er en fysisk proces, hvor stort set alle typer organisk stof, herunder langt de fleste pesticider og nedbrydningsprodukter, kan fjernes. 

De forskellige stoffer har forskellig adsorptionsevne, og et godt resultat er derfor afhængigt af korrekt dimensionering, hvor det optimale kul vælges til den specifikke opgave.

Både danske vandværker og industrielle virksomheder i såvel indland som udland anvender kulfiltrering.

Se mere om aktivt kulfilter

Ved AOP tilsættes brintoverilte til det forurenede vand og ledes ignnem ultraviolet lys (UV). Kombinationen af UV-lys og brintoverilte nedbryder både klorerede opløsningsmidler og pesticidrester til en ufarlig form. Overskydende brintoverilte fjernes over et aktivt kulfilter.  

Set i forhold til kulfiltrering har forskningsundersøgelser vist at AOP er en mere effektiv og økonomisk metode til vandbehandling for chlorerede opløsningsmidler og pesticider.

Ionbytningsteknologien bruges almindeligvis til blødgøring eller demineralisering af vand. Men teknologien har også vist sig effektiv ved rensning for PFAS i drikkevandet, hvor det er muligt at komme under 0,1 nanogram pr. liter.

Ionbytningsteknologien fungerer ved, at de uønskede ioner fjernes fra vandet ved at en anden type ion med tilsvarende ladning frigives til vandet. De uønskede ioner bytter dermed plads med andre ioner.

Når der er behandlet en vis mængde vand, er ionbytterens kapacitet brugt op, hvorefter den regenereres. Regenerationen genopretter kapaciteten og ionbytteren kan derefter sættes i drift igen. Regenerationen udføres med et passende kemikalie (fx salt, NaCl) afhængigt af typen af ionbytter.

PFAS fjernes på Fanø ved avanceret ionbytning

Ultraviolet lys (UV) er en teknologi, der effektivt begrænser mikrobiologisk vækst i vand. UV-lys inaktiverer bakterier, vira, alger og svampe ved at nedbryde mikroorganismernes DNA i løbet af få sekunder.

På vandværker kan UV med fordel tænkes ind i vandbehandlingsløsningen som en
permanent forebyggende eller periodisk løsning.

Få mere viden om UV

Ionbyttere eliminerer PFAS på Fanø

Hos Fanø Vand har indholdet af PFAS i drikkevandet skabt stor bekymring. PFAS-indholdet har ligget på 4 ng/l – altså dobbelt så højt som grænseværdien på 2 ng/l.

Ved hjælp af avanceret ionbytterteknologi har SILHORKO designet en rensningsmetode, der ikke bare sænker indholdet af PFAS i drikkevandet, men helt eliminerer det.

Læs hele casen

Ny metode mod DMS

DMS har vist sig at være den pesticidrest, der hyppigst forekommer i de almene vandværkers boringskontrol i Danmark. Avanceret Oxidation Proces (AOP) har i flere forsøg vist sig at være en effektiv og økonomisk fordelagtig metode til at fjerne DMS fra drikkevandet set i forhold til kulfiltrering. Kontakt os for mere information.

AOP

  • Op mod 85 % reduktion af DMS

  • Kan reducere DMS til under grænseværdien på 0,1 μg/l

  • Fjerner samtidig andre pesticider såsom BAM


Ulemper

− Biprodukt kan forekomme, dog påvirker det ikke drikkevandskvaliteten.

Kulfiltrering

  • Fjerner langt størstedelen af pesticider og opløsningsmidler

  • Velkendt metode til udvidet vandbehandling i DKUlemper

− Kulfyldningen har kort levetid ved DMS-reduktion
− Højere driftsomkostninger
− Kan ikke reducere til krævet grænseværdi på 0,1 μg/l

Undgå kogepåbud med UV

UV-desinfektion giver maksimal driftssikkerhed, så forsyningen af den rette vandkvalitet kan opretholdes. UV kan med fordel tænkes ind i vandbehandlingsløsningen som enten en permanent forebyggende eller periodisk løsning.

På Sostrup Vandværk har de installeret UV-anlæg på afgang fra vandværk som en periodisk løsning. Her idriftsættes UV-anlægget ved planlagte driftsforstyrrelser. 

Mere om UV

Case

Kulfilter fjerner DPC hos Ærø Vand

Vindeby Vandforsyning på Tåsinge fik i 1998 leveret et kulfilteranlæg fra SILHORKO. Der var problemer med BAM i grundvandet, og kulfilteret løste opgaven på bedste vis i mange år, indtil der ikke længere var behov for yderligere rensning. Det samme filter med aktivt kul har siden 2009 været i drift hos Ærø Vand, hvor det udover BAM også fjerner DPC (desphenylchloridazon).

Hent artikel fra Vandposten, hvor Ærø Vand fortæller om deres erfaring med kulfiltrering.

Hent artikel

Oprensning af forurenet grundvand

Mange tusinder punktforureninger truer det danske grundvand. En afværgeboring kan forhindre, at forurenet vand når frem til grundvandsboringerne. Det sker ved, at der etableres en ekstra boring mellem den forurenende kilde og vandværkets boring.

SILHORKO har erfaring med afværgeanlæg til fjernelse af blandt andet PFAS, PFOS, pesticider og tungmetaller. Vi har dag til dag levering af mobile filteranlæg.

Mere om afværgeanlæg

Vi hjælper jer med rent drikkevand

Hos SILHORKO stiller vi vores specialister til rådighed, og hjælper jer med afklaring, spørgsmål eller myndighedsansøgning.
Book et møde med os og fortæl, hvordan vi kan hjælpe jer.

Book et møde

keyboard_arrow_up