CO2afgasser anvendt ved kraftværk

CO2-afgasser

En CO2-afgasser er en effektiv og økonomisk fordelagtig teknologi til at reducere indholdet af kuldioxid i vand.

  • Minimal vedligeholdelse 
  • Kræver ingen forbrugsstoffer
  • Gennemprøvet og effektiv teknologi
  • Konstrueret i korrosionsfri materiale

CO2-afgasser anvendes typisk til at øge filtreringskapaciteten på et andet vandbehandlingsanlæg eller øge pH-værdien ved at reducere den opløste kuldioxid inden næste vandbehandlingstrin. 

Fordele ved en CO2-afgasser

Lave driftsudgifter

Lav tryktab i beholderen gør det muligt at afgasse op til 70 m3/h vand med lavtryks-højvolumen luft. Dette giver en meget lav pris pr. m3 afgasset vand.

graph-stats-descend

Ingen forbrugsvare

Der anvendes kun atmosfærisk luft i kombination med fyldlegemer til at afgasse vandet.
 

 

lab-tube

Kontinuerlig ydelse

Der er ingen ophobning, aflejring eller akkumulering af affald som kræver returskyl eller bortskaffelse.

button-loop-arrow

Korrosionsbestandig

Beholderen er lavet af polypropylen som sikrer lang anlægslevetid, da materialet ikke kan nedbrydes eller korrodere.
 

shield-add

Bredt udvalg af standardanlæg

Vores produktsortiment består af en række standardiseret CO2-afgasser med ydelse op til 70 m3/h.

Hvert anlæg leveres med standarddokumentation, så der opnås nem installation, betjening og vedligeholdelse.

Kontakt os for yderligere information og dataark.

Kontakt

CO2-afgasser fra SILHORKO

  • Procestårn med fyldlegemer
  • Reservoir for afluftet vand
  • Luftblæser
  • Niveaukontrol af tilledningen af vand
  • Tørløbssikring af transportpumpen fra reservoiret
  • Overløb for høj vandstand i reservoir

 

Processen

Sådan fungerer en CO2-afgasser

Vandet sendes ind i toppen af beholderen og støvregner ned over en mængde fyldlegemer.

I bunden sender en blæser atmosfærisk luft ind i beholderen. Luften stiger i en modstrøm op gennem fyldlegemerne og resulterer i en overførsel af CO2 fra vandet.

Fordi partialtrykket af CO2 i atmosfærisk luft er lavere end partialtrykket af opløst CO2 i vand, vil CO2 overføres fra vandet til luften. Blanding af luft og CO2 sendes ud gennem toppen af beholderen, mens det afgassede vand ledes ud gennem bunden.

Anvendelse af CO2-afgasser

Reference

CO2 afgasning af kedelvand

Produktion af gelatine kræver rent demineraliseret vand og damp der lever op til kravene indenfor fødevareproduktion. Dette opnås ved anvendelse af UPCORE™ teknologi i kombination med CO2-afgasser.

Læs mere om installationen

CO2 degasser for boiler water

keyboard_arrow_up