Trykfilteranlæg

Et trykfilter er en lukket beholder med en enkelt eller en kombination af filtermateriale til fjernelse af en eller flere forurenende stoffer. Grundvandets sammensætning kan varrierer og derfor anvender vi mere end ti forskellige filtermaterialer til fjernelse af jern, mangan, ammonium og aggressivitet i vandværker, virksomheder og private husstande.

Uanset om vand skal anvendes som drikkevand eller som procesvand til kommerciel eller industriel brug, skal vandet behandles for at opnå den krævede kvalitet. Kompleksiteten af ​​behandlingen afhænger af råvandskvaliteten og den endelige anvendelse.

Èt anlæg – mange anvendelsesmuligheder

Valg af trykfilteranlæg afhænger af anvendelse, vandkvalitet og vandforbrug. Et trykfilter fra SILHORKO er et robust, driftsikker filteranlæg med mange anvendelsesmulighederne.

Drikkevand

For at opnå drikkevandskvalitet ved egen boring anvendes et trykfilter til at reducere indholdet af aggressiv kuldioxid, jern, mangan, ammonium, pesticider og arsen.

 

water-glass

Teknisk vand

I industrien anvendes trykfiltrering ofte som forbehandling inden anden vandbehandling til produktion af cirkulations- og skyllevand, kedel- og kølevand, genanvendelse af procesvand samt slutfiltrering af spildevand. 

 

natural-disaster-water-level

Anden anvendelse

Trykfiltrering kan også anvendes til opgaver såsom afkloring af vand, filtrering af havvand, partikelfiltrering, ophærdning af afsaltet vand, perkolatfiltrering og slutfiltrering af spildevand.

water-protection-drop-1

En naturlig proces uden kemikalier

Trykfiltre fra SILHORKO er designet til kun at bruge naturlige processer såsom oxidation og filtrering til fremstilling af drikkevand. Fordelene ved kun at bruge luft til oxidation og filtrering er:

 • Godt arbejdsmiljø
  Sikkert arbejdsmiljø uden håndtering og opbevaring af farlige kemikalier.
 • Ingen problemer med spildevand
  SILHORKO trykfiltre er designet til at have lavt skyllevandsforbrug, og uden risiko for spor af kemikalier i spildevandet.
 • Sikker drift
  Ingen risiko for kemiske rester i drikkevandet.
 • Brugervenlig driftsform
  Dosering med kemikalier er en mere krævende driftsform, hvor fremmøde, kontrol og overvågning er påkrævet.
   

Dysebund sikrer optimal drift

Et SILHORKO trykfilter er udstyret med en specieldesignet dysebund. Den sikrer optimal fordeling af filtermaterialet samt jævn returskylning, hvilket giver kontinuerlig og problemfri drift.

Udnyttelse

Optimal udnyttelse af filtermaterialet

check-circle-1

Kvalitet

Høj filtreringskvalitet sikre høj vandkvalitet 

check-circle-1

Kapacitet

Effektivt og jævnt returskyl af filtermaterialet sikrer høj filtreringskapacitet

check-circle-1

Vandbesparelse

Forlænget intervaller imellem hvert returskyl

check-circle-1

Lang levetid

Levetiden på filtermaterialet øges

check-circle-1

Under drift

Råvandet pumpes ind i beholderen (2) og blandes med luft under tryk (1). 

Dysebunden sikrer at det iltede vand passerer jævnt igennem filtermaterialet. Det rene vand ledes ud til forbrugerne (4).  

Luftskyl

Tilgangs- og afgangsventilerne skifter. Luft blæses kraftigt ind i beholderen gennem dyserne (6).

Dyserne fordeler luften. Turbulens løsner aflejringen af partikler på filtermaterialet. Vandet føres til en fældebeholder (3).

Vandskyl

Skyllevand pumpes ind i beholderen (5) nedefra og dysebunden fordeler skyllevandet jævnt.

Frigivet aflejninger føres ud af beholderen og opsamles i en fældebeholder (3). Tilgangs- og afgangsventilerne skifter tilbage til driftstilstand.  

Genbrug af filterskyllevand

Et trykfilter skal regelmæssigt skylles rent, så levetiden på filtermaterialet øges. Hertil anvendes rent drikkevand som efterfølgende bliver til spildevand. Men med genfiltrering er det muligt at reducere mængden af vand, der ledes til afløb. 

Genbrug af filterskyllevand

 

Produktoverblik

Vores produktsortiment omfatter et bredt udvalg af standardanlæg, alle konstrueret og fremstillet på egne fabrikker. Udgangspunktet er vores modulopbyggede standardsystem, der sikrer høj fleksibilitet, høj driftssikkerhed og kort leveringstid. Hver løsning kan tilpasses og bygges i henhold til den specifikke applikation ved at tilpasse valg af materiale, instrumentering og styring - baseret på din og vores kombinerede know-how.

Anlægsbeskrivelse
Trykfilteranlæggene fås med manuel eller automatisk returskyl. Beholderen er lavet enten af ​​stål eller rustfrit stål. Indvendigt er beholderen beskyttet mod korrosion i henhold til anvendelse og ligeledes er valget af filtermateriale baseret på individuelle behov. Trykfilteranlæggene er modulopbyggede, hvilket gør det muligt at variere og kombinere komponenter der passer til dine ønsker.

Kontakt os for mere information, dataark eller instruktioner. 

Kontakt

Ydelse op til 12 m3/h

Manuel/automatisk trykfilteranlæg
 

Produkttype:NS / NSB
Produktvarianter:7
Godkendelse:CE mærket

Ydelse op til 100 m3/h

Manuel/automatisk trykfilteranlæg
 

Produkttype:TF / TFB
Produktvarianter:22
Godkendelse:CE mærket

Valg af overfladebelægning

Sammenspillet mellem trykbeholder i stål og korrekt overfladebelægning giver en ekstremt robust beholder med lang levetid. Vi tilbyder en række overfladebelægninger til både udvending og indvendig belægning. Vandets sammensætning og temperaturen bestemmer valget af overfladebelægning.

Rustfri stål

Indvendig / udvendig

Korrosionsbestandig SAE 316L rustfrit stål. Bejdset indvendig og udvendig. Udvendig behandling består yderligere af glasblæsning og passivering.

Epoxymaling

Udvendig

Udvendig overfladebelægning vil i de fleste tilfælde indebære sandblæsning og effektiv grunding efterfulgt af syntetisk emalje i en valgfri RAL-farve. Vi anvender epoxymaling med høj korrosionskategori (C5-I).

Coated

Indvendig

Indvendigt kan filterbeholderne enten være uden coating eller behandlet med coating som er egnet til den specifikke anvendelse. Krav til hygiejne og drikkevandsgodkendelse kan ofte overholdes. 

PPA

Indvendig / Udvendig

PPA er en højeffektiv polyethylenbaseret belægning med fremragende modstandsdygtighed over for UV, kemikalier og korrosion (højeste korrosionskategori C5-M).

Filtermateriale der er skræddersyet til dit vandbehandlingsanlæg

Valg af filtermateriale er nøglen til at opnå den ønskede vandkvalitet. Nevtraco® og Demantex® er filtermateriale produceret af SILHORKO – din garanti for filtermateriale af højeste kvalitet.   

Nevtraco®

Nevtraco anvendes primært til at fjerne jern fra vandet, men det kan også fjerne ammonium og nitrit. Materialet er baseret på kalk og har flere fordele:

 • Høj kapacitet
 • Lavt skyllevandsforbrug
 • Lavet af bryozokalk
 • Neutralisering af aggressivt CO2

Demantex®

Demantex er et effektivt materiale til at fjerne mangan fra vandet – selv under forhold med lav pH værdi. Demantex er samtidig et naturligt materiale og har flere fordele:

 • Naturligt mangan oxid
 • Effektiv adsorption
 • Nemt returskyl
 • Godkendt til drikkevand

Få mere viden om filtrering af vand

Vi har samlet alt, hvad du behøver at vide om filtrering af vand. Fra filtermateriale til vores trykfilteranlæg med mange anvendelsesmuligheder til den optimale filtreringsløsning.

Download brochure

Se kundeløsninger med trykfilteranlæg

Skal vi hjælpe dig med ren vandbehandling?

Vil du høre mere om vores løsninger og teknologier, så sidder vores team af specialister klar til at hjælpe på:

phone 87 93 83 00

mail info.dk@silhorko.dk

keyboard_arrow_up