Skyllevand 

Optimér kvaliteten af skyllevandet

Kvaliteten af skyllevandet er afgørende for produktets finish, kvalitet og holdbarhed. Skyllevand bruges inden for en række industrier til at sikre en høj produktionskvalitet og holde produktionsfaciliteterne rene. 

Vi har bred erfaring med design af skyllevandsløsninger inden for industrier såsom lægemidler, bioteknik, elektronik, glas, plast, galvanisering, fødevareproduktion, hospitaler og laboratorier. 

 

Eksempler på skyllevandsløsninger

Reducer og genbrug skyllevandet

Komplekse arbejdsprocesser, høje produktionshastigheder og avancerede produkter stiller store krav til skyllevandskvaliteten og mængden.

Ofte er genbrug eller recirkulation af skyllevandet en stor økonomisk fordel, fordi vandforbruget reduceres. Genbrug er især gunstigt, når skyllevandet forurenes under processen, og efterfølgende kræver at spildevandet behandles inden udledning.

I de fleste tilfælde vil følgende teknologier anvendes ved genbrug skyllevandet:

Trykfiltrering

Trykfiltre til fjernelse af jern, mangan, ammonium, arsen og større partikler og urenheder fra skyllevandet.

Se trykfilteranlæg

Pressure filter TF from Eurowater

Ionbytning

Blødgøringsanlæg til fjernelse af kalcium og magnesium i vandet, for at reducerer vandets hårdhed.

Se blødgøringsanlæg

Softening unit SMP from Eurowater

Membranfiltrering

Omvendt osmose (RO) anvendes til afsaltning af vandet for at opnå demineraliseret vand af høj kvalitet.

Se RO-anlæg

Reverse osmosis unit B2 from Eurowater

UV desinfektion

UV-desinfektion begrænser effektivt mikrobiologisk vækst i vandet og sikrer kvaliteten af skyllevandet.

Se UV-desinfektionsanlæg

UV disinfection unit for water treatment

Skal vi hjælpe dig med ren vandbehandling?

Vil du høre mere om vores løsninger og teknologier, så sidder vores team af specialister indenfor teknisk vand klar til at hjælpe på:

phone 87 93 83 00

mail sales-tw.dk@silhorko.dk

keyboard_arrow_up