Vandbehandling til kraftvarmeværker

Optimeret kedelvand til højtryksdampkedler

Kedler og turbiner til produktion af varme og elektricitet er sårbare over for korrosion, belægninger og afskalning forårsaget af opløste salte, kiselsyre, partikler og ilt i vandet. Den rette vandkvalitet er en forudsætning for  at anlægslevetiden på fjernvarmerør, installationer og kedler forlænges.

Fjern salte

Ved at blødgøre vandet forhindres dannelsen af kedelsten, men natriumhydroxid (NaOH) forbliver i kedlen og øger saltbelastningen. Totalafsaltet vand sænker p-tallet og behovet for bundudblæsning, samtidig med at betingelsen for elektrokemisk og mikrobielbetinget korrosion fjernes. 

check-circle-1

Fjern ilten

Ilt reagerer med stålet i fjernvarmerørene og er en forudsætning for at korrosion kan forløbe. Ved at fjerne ilten fra vandet, inden det spædes ind på fjernvarmenettet, elimineres risikoen for korrosion og behovet for iltbindere kan reduceres væsentligt. Dansk Fjernvarme anbefaler ikke kemiske iltbindere, da de er med til at øge vandets saltbelastning og dermed øge forudsætningen for korrosion.

check-circle-1

Korriger pH

En korrekt pH-værdi danner en korrosionsbeskyttende magnetithinde i rørledningerne. Salte i spædevandet er med til at bestemme, hvor meget natriumhydroxid (NaOH) der skal anvendes til pH-justering. Ved at anvende afsaltet vand kan forbruget af NaOH reduces med mere end 90 %. 

check-circle-1

1. Drikkevand

Reduktion af jern og mangan i trykfilter, såfremt tilgangsvandet ikke allerede er drikkevandskvalitet.

Fjernelse
Jern (Fe++)
Mangan (Mn++)

2. Blødgøring 

Blødgøring ved ionbytning som forbehandling til omvendt osmoseanlæg.

Fjernelse 
Calcium (Ca++)
Magnesium (Mg++)

3. Afsaltning

Afsaltning ved omvendt osmoseanlæg. Fjerner 98-99 % af saltene.

Fjernelse
Kalium (K+)
Natrium (Na+)
Klorid (CI-)
Nitrat (NO3-)
Sulfat (SO4--)
Kiselsyre (SiO4-)
Alkalinitet (HCO3-)

4. Afgasning 

Fjernelse af ilt med membranafgasser eller vakuumaflufter.

Fjernelse 
Kuldioxid (CO2)

5. Totalafsaltning 

Totalafsaltning ved EDI. 

Fjernelse 
Resterende salte

6. Polering

Polering med mix-bed som sikkerhed for fjernelse af resterende salte og kiselsyre.


 

Totalafsaltet vand uden brug af kemikalier

På et kraftværk i Graz, Østrig består vandbehandlingsanlægget af to uafhængige linier. Der anvendes double pass omvendt osmoseanlæg, membranafgasser og EDI til at producere totalafsaltet vand.

Løsning leverer demineraliseret vand helt uden brug af kemikalier, hvilket sikrer minimal miljøpåvirkning og reduceret driftsomkostninger.

Læs mere om løsningen

Reducér iltniveuaet til under 20 ppb

En membranafgasser er en effektiv og pladsbesparende teknologi til reduktion af iltindholdet i spædevandet til under 20 ppb. 

Teknologien er miljøvenlig, kræver ingen kemi og ingen vedligeholdelse. Processen drives af en vakuumpumpe i kombination med afblæsning ved hjælp af nitrogengas.

Læs mere

Totalafsaltet vand baseret på UPCORE™ ionbytning

I Randers forsyner kræftværket Verdo 32.000 forbrugere med el og 10.500 forbrugere med varme. Deres spædevand er baseret på UPCORE™ teknologien og benyttes til højtryksdampkedel.

Spædevandet afsaltes efter det patenterede UPCORE™ princip, der kombinerer alle kendte fordele i afsaltningsprocessen gennem ionbytning, men hvor flowretningen for drift og regeneration er modsatrettede.

Læs mere om løsningen

Plug-and-play

Med et SILHORKO rammemonteret anlæg er de enkelte enheder monteret i én samlet og kompakt løsning, klar til brug. Det giver mulighed for trykprøvning, funktionstest og Factory Acceptance Test (FAT) inden levering.

Løsningen er komplet med samtlige interne rør- og elforbindelser udført på forhånd. Og anlægget er, som helhed, trykprøvet og funktionsafprøvet elektrisk. Herved spares installationstid på lokationen og risikoen for fejl og mangler er minimeret. 

Læs mere

Optimal vandbehandling til kraftvarmeværker

I denne brochure sætter vi vand på dagsordenen! Læs mere om hvordan korrekt vandbehandling af spædevand til højtrykskedler kan reducere korrosion og forlænge levetiden på rør og kedler. I brochuren kan du også læse om korrekt vandbehandling til fjernvarme.

Download brochure

Skal vi hjælpe dig med ren vandbehandling?

Vil du høre mere om vores løsninger og teknologier, så sidder vores team af specialister indenfor teknisk vand klar til at hjælpe på:

phone 87 93 83 00

mail sales-tw.dk@silhorko.dk

keyboard_arrow_up