Vandbehandling til kraftvarmeværker

Optimeret kedelvand

Kedler og turbiner til produktion af varme og elektricitet er sårbare over for korrosion, belægninger og afskalning forårsaget af opløste salte, kiselsyre, partikler og ilt i vandet. Den rette vandkvalitet er en forudsætning for at livscyklussen på tubiner, rør, kedler, vekslere m.v. optimeres mest muligt, så anlægslevetiden forlænges.

Ultrarent vand uden brug af kemikalier

På et kraftværk i Graz, Østrig består vandbehandlingsanlægget af to uafhængige linier. Der anvendes double pass omvendt osmoseanlæg, membranafgasser og EDI til at producere ultrarent vand.

Løsning leverer demineraliseret vand helt uden brug af kemikalier, hvilket sikrer minimal miljøpåvirkning og reduceret driftsomkostninger.

 

Læs mere om løsningen


Ultrarent vand med ionbytning

I Randers forsyner kræftværket Verdo 32.000 forbrugere med el og 10.500 forbrugere med varme. Deres spædevand er baseret på UPCORE™ teknologien og benyttes til højtryksdampkedel.

Spædevandet afsaltes efter det patenterede UPCORE™ princip, der kombinerer alle kendte fordele i afsaltningsprocessen gennem ionbytning, men hvor flowretningen for drift og regeneration er modsatrettede.

Læs mere om løsningen

Plug-and-play

Med et SILHORKO rammemonteret anlæg er de enkelte enheder monteret i én samlet og kompakt løsning, klar til brug. Det giver mulighed for trykprøvning, funktionstest og Factory Acceptance Test (FAT) inden levering.

Løsningen er komplet med samtlige interne rør- og elforbindelser udført på forhånd. Og anlægget er, som helhed, trykprøvet og funktionsafprøvet elektrisk. Herved spares installationstid på lokationen og risikoen for fejl og mangler er minimeret. 

Læs mere

Optimal vandbehandling til kraftvarmeværker

I denne brochure sætter vi vand på dagsordenen! Læs mere om hvordan korrekt vandbehandling af spædevand til højtrykskedler kan reducere korrosion og forlænge levetiden på rør og kedler. I brochuren kan du også læse om korrekt vandbehandling til fjernvarme.

Download brochure

Vi hjælper dig med den rette løsning

Har du lyst til at høre mere om vores løsninger til karftvarmeværker eller har du spørgsmål til din eksisterende vandbehandling, så står vores specialister i kedelvand og fjernvarmevand klar til at hjælpe dig.

Jylland/Fyn

Sjælland

 

keyboard_arrow_up