Thermal deaerator used in food processing industry

Termisk aflufter

En termisk aflufter anvendes til behandling af kedelfødevand til dampkedler. Spædevand bør ikke indeholde ilt, da det giver korrosion i kedel, damp- og kondensatsystem. Hvis ikke spædevandet behandles, har det typisk et iltindhold på 8 – 10 mg/l. Målet er 0,05 mg/l eller derunder.

Sådan fungerer en termisk aflufter
Kondensat og spædevand blandes i en kondensattank til en temperatur på 60 - 70 °C, inden det tilføres toppen af aflufteren. I toppen af aflufteren findeler en sprededyse vandet, så luftarterne lettere kan undvige den overfladefilm, der omgiver de enkelte vanddråber.

Damp ledes til bunden af aflufteren via en reduktionsventil, og dampinjektorer skaber den nødvendige turbulens i vandet og en konstant driftstemperatur på 105 oC så der opnås en effektiv afluftning. De undvegne luftarter samt overskudsdamp ledes til det fri via et udluftningsrør (em-afgang) med en blænde.

Anlægsdesign

En termisk aflufter fra SILHORKO fås i 12 standardmoduler med ydelse op til 40 m3/h og med en tankvolume fra 1,450 liter til 23,150 liter. Tanken er udført i stål og konstrueret i henhold til CE-regulativer og leveres med typegodkendt CE-mærke. De kurvede endebunde sikrer en høj tryktolerance.

Den termiske aflufter arbejder ved et overtryk på 0,2 bar svarende til et kogepunkt på 104 °C. 

Alle moduler leveres med dokumentation for nem installation, drift og vedligehold.

 

Kontakt os for mere information, dataark eller instruktioner.


Kontakt os

Softening unit SM SG

Termisk aflufter 

Sprøjtetypen består af en vandret cylindrisk beholder, der fungerer som både afluftningssektion og reservoir for kedelfødevand.

Produkttype:TA
Vandkvalitet:50 ppb O2
Vand tilgang:Direkte i tank
Lagertank:~20 min.
Niveauvippe:2 niveauer
Drift + Tørløbssikring
Niveauviser:Niveauglas
Dampdistribution:

Rør med dyser

Belægning, yderside:Ja
Belægning, inderside:Ja
Softening unit SM SG

Termisk aflufter med dome

Kaskadetypen omfatter et lodret tårn med afluftningssektion monteret oven på en vandret cylindrisk beholder, der fungerer som reservoir for det afluftede kedelfødevand.

Produkttype:TD
Vandkvalitet:20 ppb O2
Vand tilgang:I toppen af dome
Lagertank:~30 min.
Niveauvippe:1 niveau
Tørløbssikring
Niveauviser: Niveauglas med kontakter
Dampdistribution:Rør med huller
Belægning, yderside:Ja
Belægning, inderside:Nej
Dome:AISI 304L

Kvalitetsdesign med høj driftssikkerhed

Termisk aflufter med dome.

 • Dome med risleplader
  Sikrer en meget pålidelig og stabil drift også ved ændring i ydelse.
 • Én dampinjektion
  Dampinjektion håndteres fra bunden af beholdertanken, hvilket gør det let at lave kontrol og få al dampen til at passere gennem domen.
 • Høj vandkvalitet
  Oxygenniveau mindre end 20 ppb.
   

Udstyr

Termisk aflufter med eller uden dome egnet til dampkedler leveres komplet med fittings, dvs. dampreduktions- og sikkerhedsventil, niveaustyring, vandstandsviser, termometer og manometer.

Medfølger ved leveringIkke inkluderet
Termisk aflufterForbindende rørsystem
DampreduktionsventilStativ til aflufter
SikkerhedsventilPumper
ModflangerAfspærringsventil

 

Tilvalg

Isoler og undgå varmetab

Undgå kondens og varmetab ved at isolere aflufteren – og generelt alle installationer i kontakt med varmt vand. Termisk aflufter produkttype TA kan leveres isoleret med 100 mm mineraluld afdækket af aluminiumplade. 

Insulated thermal deaerator to prevent heat loss

Tilvalg

Prøvekøler – overvåg aflufterens funktion

Prøvekøleren anvendes ved udtagning af vandprøver fra kedler og termiske afluftere. Det er nødvendigt at tage regelmæssige prøver for at overvåge, om kedlen eller den termiske aflufter fungerer optimalt. En prøvekøler sikrer effektiv køling efter modstrømsprincippet og uden afsmitning til prøven.

Hent brochure og læs mere om dens egenskaber.

Hent brochure 

Sample cooler for thermal deaerator

Industrikedler

En termisk aflufter spiller en vigtig rolle i den optimale vandbehandlingsløsning til industrielle dampkedler.

Gå til industrikedler

keyboard_arrow_up