Mixed-bed unit with on-site regeneration

Mixed-bed anlæg

Mixed-bed anlæg anvendes til finpolering i højteknologiske vandinstallationer f.eks. medicinal- og elektronikindustri, sygehuse, kraftværker samt til fremstilling af moderate mængder demineraliseret vand fra postevand.

Ved at behandle demineraliseret vand med lavt kulsyreindhold kan der opnås en ledningsevne lavere end 0,1 µS/cm ved 10°C. Mixed-bed anlæg er tilgængelig i seks standardmoduler med ydelse op til 50 m3/h. 

 

Mixed-bed produktegenskaber

Korrosionsbestandig filterbeholder

Filterbeholderne er udført i stål og derfor robuste over for tryksvingninger. Beholderne er overfladebehandlet med kunststoffet PPA, en højeffektiv polyethylenbaseret belægning. Beholderne har således stålets styrke kombineret med kunststoffets stærke korrosionsbestandighed (C5-M).

Styring

Standard PLC-styring med 7” touch screen som HMI. Modulært standardprogram med forskellige konfigurationer såsom tids-, mængde- eller kvalitetsstyring. Kundespecifikke ændringer kan udføres uden en programmør. Fuldt dokumenterede instruktioner og strømforsyningsskab.  

Automatisk regeneration

Regenerationen starter med en separation af de to ionbyttere. Derefter regenereres med saltsyre og natronlud. Efter forskellige skyl blandes de to ionbyttere igen ved hjælp af trykluft.

Specialtilpasset

Kontinuerlig drift

Ønskes kontinuerlig drift, kan to mixed-bed anlæg sættes i serie af to (duplex) eller tre (triplex). Anlæggene styres så det ene altid er i drift. Når kapaciteten er opbrugt, regenereres anlægget og stilles i driftklar venteposition, samtidig med at det andet anlæg er i drift. Duplex og triplex anlæg kan leveres rammemonteret.

Kontakt os for mere information

 

Triplex mixed-bed plant for continuous operation

Ultrarent vand til damptubine

På kraftvarmeværket Verdo produceres der el og varme i samproduktion. Vandbehandlingen til kraftværkskedlen består af flere demineraliseringsanlæg baseret på ionbytningsteknologi. Dette gør driften sikker og pålidelig, selv i situationer, hvor en stabil råvandskvalitet ikke kan opretholdes.

Vandet finpoleres i et standard mixed-bed anlæg, og leverer demineraliseret vand med meget lav ledningsevne.

Se vandbehandling til kraftværker

Se referencer med mixed-bed anlæg

keyboard_arrow_up