Det starter med vand

Rent vand er en livsbetingelse. Mere end 98% af alt ferskvand findes enten som grundvand eller som is. Billedet af isbjerget har været en del af vores visuelle udtryk i mange år. Det illustrerer en væsentlig detalje ved vand, nemlig det faktum, at vand forekommer naturligt i tre tilstande: fast (is), gas (damp) og væske (vand).

Ren vandbehandling

I SILHORKO står vand på dagsordenen hver dag 24/7/365. Vi arbejder hver dag på at fremstille vandbehandlingsløsninger, der kræver mindst muligt ressourceforbrug og påvirker miljøet mindst muligt. Denne mission understøtter målene for bæredygtig udvikling # 6 Rent vand og sanitet og # 12 Ansvarligt forbrug og produktion.

Mindre end en procent af vandforsyningen på jorden kan bruges som drikkevand, hvilket påvirker samfund, virksomheder og industrier. Denne kendsgerning gør det tvingende nødvendigt, at vi udvikler teknologier til at reducere vandforbrug og teknologier til at behandle spildevand til genbrug.  

UN's SDG

Nye - en bæredygtig by

I bydelen Nye, nord for Aarhus, genanvendes al regnvand til toiletskyl og tøjvask. En central sekundavandsløsning opsamler regnvand fra hele byudviklingsområdet og renser det i et SILHORKO renseværk. Det giver en besparelse på 40 % af forbruget af grundvandet.

Læs om projektet

Vandbesparelse på bryggeriet

Vand er en af ​​de primære ingredienser i øl og læskedrikke. Derfor har et bryggeri et stort forbrug af vand af høj kvalitet. Dette er også tilfældet for det danske bryggeri i Skælskør, der er ejet og drevet af Harboes Bryggeri A / S siden 1883.

Bryggeriet har opgraderet deres vandbehandling til et omvendt osmoseanlæg RO-PLUS. Serien er designet til lavt vand- og energiforbrug. Harboes Bryggeri opnår nu 88% vandudnyttelse - og øllen smager stadig fremragende! 

Læs mere her

En grønnere fremtid

Vidensdeling inden for bæredygtige løsninger skal være med til at fremskynde overgangen til en grønnere fremtid. State of Green er et dansk non-profit, offentligt-privat partnerskab, der ønsker at accelerere omstillingen til et bæredygtigt, CO2-neutralt og ressource-effektivt samfund. SILHORKO er en af ​​de 600 partnere, der stiller viden til din rådighed.   

Læs mere om State of Green

Spar vand med RO-PLUS

RO-PLUS er en speciel type omvendt osmoseanlæg, der er optimeret til høj vandudnyttelse og lavt energiforbrug. RO-PLUS-anlæg er designet til vandudnyttelse på op til 90%, der hverken kompromitterer pålideligheden eller vandkvaliteten.

Læs mere om RO-PLUS

Recirkulation reducerer vandforbruget

Overfladebehandlingsindustrien er afhængig af en stor mængde skyllevand for at sikre produkter af høj kvalitet. Recirkulation af skyllevandet gør det muligt at blive miljømæssigt bæredygtig og reducere omkostningerne på samme tid.     

Læs mere om overfladebehandling

keyboard_arrow_up