Membranfiltrering 


Membranfiltrering er en trykdrevet separationsmetode, der fungerer uden brug af kemikalier. Membranfiltrering kan producere demineraliseret vand af høj kvalitet eller delvist blødgjort vand uden partikler og mikroorganismer.

Vand behandlet med membranfiltrering bruges typisk til procesvand, kedelvand, fjernvarmevand, kølevand, skylvand, laboratorievand eller drikkevand.  

Vælg anlæg og få mere information

Udlejningsanlæg - klar til brug!

Nanofiltrering eller omvendt osmose?

Omvendt osmose anvendes til totalafsaltning af vand, da metoden filtreringsmæssigt kan tilbageholde bestanddele med en porestørrelse på mindre end 1 nm og dermed reducere mere end 98% af saltene. Det typiske arbejdstryk for et omvendt osmoseanlæg, der anvender drikkevand, er 12-16 bar.

Nanofiltrering anvendes derimod til målrettet at reducere uønskede bestanddele, både helt eller delvist. Til forskel fra omvendt osmose anvendes der ved nanofiltrering et lavere tryk, typisk under 7 bar, hvilket giver et lavere energiforbrug sammenlignet med et omvendt osmoseanlæg med samme ydelse.

Kontakt os for mere information

keyboard_arrow_up