Vandbehandling til fjernvarme

Optimér fjernvarmevandet

Få kontrol over korrosionsfremmende faktorer i spædevandet med den rigtige vandbehandling og forlæng samtidig levetiden på rør, ventiler, vekslere og fittings. 

Fjern ilten

Ilt er en forudsætning for at korrosion kan forløbe. Ved at fjerne ilten fra vandet inden det spædes ind på fjernvarmenettet elimineres risikoen for korrosion. Behovet for iltbindere reduceres væsentligt, og kan i nogle tilfælde helt udelades.

check-circle-1

Afsalt spædevandet

Salte øger vandets ledningsevne og dermed risikoen for elektrokemisk korrosion. Samtidig giver salte grobund for bakterievækst og mikrobielbetinget korrosion. Afsaltet spædevand sikrer at der ikke længere er en katalysator for korrosion. 

check-circle-1

Korriger pH

En korrekt pH-værdi danner en korrosionsbeskyttende magnetithinde i rørledningerne. Salte i spædevandet er med til at bestemme, hvor meget natriumhydroxid (NaOH) der skal anvendes til pH-justering. Ved at anvende afsaltet vand kan forbruget af NaOH reduces med mere end 90 %. 

check-circle-1

Brørup Fjernvarmeværk fjerner ilt og salte

 I videoen kan du tage med SILHORKOs specialist i fjernvarmevand, Anne Norup Kviesgaard, på besøg hos Brørup Fjernvarme. Her fortæller Driftleder Arne Schmidt om deres opgradering til omvendt osmoseanlæg og membranafgasser.

Bedre vandkvalitet med den rette vandbehandling

Hovedmålet med korrekt vandbehandling er at forhindre korrosion, belægninger og rørbrud. Ved at fjerne salte og ilt fra fjernvarmevandet, samt justere pH-værdien, fjernes grundlaget for korrosion - inklusiv mikrobiel korrosion.

Blødgøringsanlæg har været en fast del af vandbehandlingen på fjernvarmeværker i mange årtier. Men når man har fjernet kalken fra råvandet, har man stadig salte og ilt tilbage. Ledningsevnen vil derfor være den samme efter blødgøring.

Ved hjælp af et omvendt osmoseanlæg kan 98 % af saltene fjernes, så der opnås afsaltet vand. Som en bonus gør afsaltet vand det nemt at afsløre råvandsindbrud, så forsyningssikkerheden kan opretholdes. Ilten kan fjernes med en membranafgasser, og herved kan behovet for iltbinder reduceres med over 90 % og i nogle tilfælde helt udelades.    

Reducér svævemagnetit med en magnetindsats

Det kan ikke undgås, at der i fjernvarme­kredsløbet er små råvandsindbrud, korrosionsprodukter og svævemagnetit, der giver problemer i det lukkede system og i værste fald forårsager nedbrud.

Svævemagnetit i kredsløbet kan effektivt afhjælpes med delstrømsfiltrering gennem et posefilter med magnetindsats. En magnetindsats kan nemt installeres på et eksisterende posefilter.     

Se posefiltre

Få mere viden

Vi har samlet en række publikationer, som er relevant for dig som arbejder med eller rådgiver omkring fjernvarmevand. 

Kundecase

Mobil vandbehandling til fyldning af damvarmelager

SUNSTORE 4 er navnet på Marstal Fjernvarmes solanlæg, hvor op mod 55 % af fjernvarmen kommer fra solenergi. Der benyttes et vandreservoir på 75.000 m3 til at holde på varmeenergien, når solen ikke skinner. De mange liter vand er filtreret og blødgjort direkte fra råvandsboringer med et lejet vandbehandlingsanlæg fra SILHORKO. 

Se case

Mobilt vandbehandlingsanlæg – klar til brug!

Har du midlertidig behov for vandbehandling? Så kan du med fordel leje et mobilt vandbehandlignsanlæg fra SILHORKO. Videoen (2 min.) viser, hvordan vores mobile vandbehandlingsanlæg sørger for opfyldning af en akkumuleringstank og damvarmelager til solvarme.

Se udlejningsanlæg

Skal vi hjælpe dig med ren vandbehandling?

Vil du høre mere om vores løsninger og teknologier, så sidder vores team af specialister indenfor teknisk vand klar til at hjælpe på:

phone 87 93 83 00

mail sales-tw.dk@silhorko.dk

keyboard_arrow_up