Rentvandstanke

Rentvandstanke placeret over jorden

Der er garanti for høj drikkevandssikkerhed med rentvandstanke i syrefast rustfri stål placeret fritstående inde i vandværksbygningen. I forhold til traditionelle rentvandstanke i beton under jorden og giver de række konkrete fordele.

Inspicerbare

Fritstående rentvandstanke gør dem 100 % inspicerbare hele vejen rundt

check-circle-1

Nem tømningsmulighed

Placeringen over jorden gør det muligt at tømme hele rentvandstanken 

check-circle-1

Vedligeholdelsesfrie

Svejsningerne sikrer at der ikke opstår unødvendige aflejringer i tanken

check-circle-1

Ingen afsmitning

Rustfrit stål sikrer ingen afsmitning og tankene er derfor godkendt til fødevare

check-circle-1

Kundetilpasset rentvandstanke 

SILHORKO har bred erfaring med design af rentvandstanke som er tilpasset kapacitet og placering. 

Mindre rentvandstanke

Øster Jølby Vandværk har to rentvandstanke i rustfritstål. Samlet kapacitet er på 2 x 42 m³. 

Store rentvandstanke

Truelsbjerg Vandværk har to rentvanstanke. Hver tank kan indeholde 1000 m3 rent drikkevand.  

Lodrette rentvandstanke

Vildbjerg Vandværk er udstyret med to vertikale rentvandstanke. Hver tank kan rumme 450 m3 rent drikkevand.

Vandrette rentvandstanke

Glud Vandværk har to horisontale rentvandstanke i rustfritstål. Samlet kapacitet er på 2 x 150 m³. 

Rentvandstanke i rustfrit stål 

SILHORKO leverer rentvandstanke i rustfrit stål. Materialet og konstruktionen giver en høj drikkevandssikkerhed og nem vedligeholdelse. Med en rentvandstank fra SILHORKO er du garanteret: 

  • Præfabrikeret og FAT inspiceret før levering

  • Tæthedstestet før levering

  • Sikret mod overtryk og undertryk

  • Hurtig indkøring - typisk 4 uger

Indhejsning i flot og sikker stil

Det kræver præcision at transportere og ikke mindst installere rentvandstanke. Billederne nedenfor viser den udfordrende opgave med at få de to rentvandstanke transporteret frem til Liseleje Vandværk. Værket er beliggende i et sommerhusområde, hvor adgangsvejene ikke er bygget til særtransport. Hver tank vejer 5 ton og måler 7,4 meter i længden og med en diameter på 3,3 meter. 

Error executing template "Designs/eurowater/Paragraph/Accordion.cshtml"System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_6752ddbcf5c04db19d2d1a658aa7d77d.Execute() in E:\Dynamicweb.NET\Solutions\Co3\eurowater.espresso4.dk\files\Templates\Designs\eurowater\Paragraph\Accordion.cshtml:line 152at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()
1 @using Dynamicweb.Content.Items 2 @using Co3.Espresso.Base.Models 3 @using Co3.Espresso.Base.Extensions 4 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd 5 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Elements 6 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Paragraphs 7 @inherits Co3.Espresso.Website.TemplateBases.Paragraphs.ImageTextTopBottom 8 @{ 9 Espresso.Wrapper.ClassList.Clear(); 10 ClassList AccordionLeadClassList = new ClassList(); 11 ClassList AccordionItemClassList = new ClassList(); 12 ClassList AccordionItemBorderStyleClassList = new ClassList(); 13 ClassList AccordionItemToggleClassList = new ClassList(); 14 ClassList AccordionItemToggleTextClassList = new ClassList(); 15 ClassList AccordionItemToggleIconClassList = new ClassList(); 16 ClassList AccordionItemContentClassList = new ClassList(); 17 AccordionLeadClassList.AddClasses( "p-accordion-lead" ); 18 AccordionItemClassList.AddClasses("p-accordion-item"); 19 if( Espresso.Page.Item.GetValue<bool>("ContentAnimate") == true ) { 20 AccordionLeadClassList.AddClasses( "js-e-scroll-reveal" ); 21 AccordionItemClassList.AddClasses("js-e-scroll-reveal"); 22 } 23 Espresso.Container.ClassList.RemoveClasses("p-imagetext"); 24 Espresso.Container.ClassList.AddClasses("p-accordion"); 25 26 string AccordionBorderStyle = string.Empty; 27 if( Espresso.Item.Border == "top-bottom" ) { 28 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 29 AccordionBorderStyle = "horizontal-spaced"; 30 } 31 else{ 32 AccordionBorderStyle = "horizontal-condensed"; 33 } } 34 else if( Espresso.Item.Border == "top-bottom-left-right" ) { 35 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 36 AccordionBorderStyle = "around-spaced"; 37 } 38 else{ 39 AccordionBorderStyle = "around-condensed"; 40 } 41 } 42 else{ 43 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 44 AccordionBorderStyle = "none-spaced"; 45 } 46 else{ 47 AccordionBorderStyle = "none-condensed"; 48 } 49 } 50 if( Espresso.Item.TextColor != "" && Espresso.Item.TextColor != "auto" ) { 51 Espresso.Wrapper.ClassList.AddClasses( "e-text-" + Espresso.Item.TextColor ); 52 } 53 if( AccordionBorderStyle == "horizontal-spaced" ) { 54 AccordionItemClassList.AddClasses("border border-right-0 border-left-0"); 55 } 56 else if( AccordionBorderStyle == "horizontal-condensed" ) { 57 AccordionItemClassList.AddClasses("border border-right-0 border-left-0"); 58 } 59 else if( AccordionBorderStyle == "around-spaced" ) { 60 AccordionItemClassList.AddClasses("border rounded"); 61 } 62 else if( AccordionBorderStyle == "around-condensed" ) { 63 AccordionItemClassList.AddClasses("border"); 64 } 65 if( Espresso.Item.BorderColor != "auto" && Espresso.Item.BorderColor != "" ) { 66 Espresso.Wrapper.ClassList.AddClasses( "border-" + Espresso.Item.BorderColor ); 67 AccordionItemClassList.AddClasses( "border-" + Espresso.Item.BorderColor ); 68 } 69 if( Espresso.Item.BackgroundColor != "" && Espresso.Item.BackgroundColor != "none" && Espresso.Item.BackgroundColor != "auto" ) { 70 AccordionItemClassList.AddClasses( "e-theme-" + Espresso.Item.BackgroundColor ); 71 } 72 if( Espresso.Item.IconColor != "" && Espresso.Item.IconColor != "auto" ) { 73 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses( "text-" + Espresso.Item.IconColor ); 74 } 75 if( Espresso.Item.ToggleTextColor != "" && Espresso.Item.ToggleTextColor != "auto" ) { 76 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( "text-" + Espresso.Item.ToggleTextColor ); 77 } 78 79 if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "sm" ) { 80 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-1"); 81 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-1"); 82 } 83 else if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "md" ) { 84 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-2"); 85 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-2"); 86 } 87 else if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "lg" ) { 88 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-3"); 89 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-3"); 90 } 91 else { 92 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-0"); 93 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-0"); 94 } 95 96 if( Espresso.Item.PaddingVertical == "sm" ) { 97 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-1"); 98 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-1"); 99 }100 else if( Espresso.Item.PaddingVertical == "md" ) {101 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-2");102 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-2");103 }104 else if( Espresso.Item.PaddingVertical == "lg" ) {105 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-3");106 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-3");107 }108109 if( Espresso.Item.Margin == "sm" ) {110 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-1");111 }112 else if( Espresso.Item.Margin == "md" ) {113 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-2");114 }115 else if( Espresso.Item.Margin == "lg" ) {116 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-3");117 }118 else {119 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-0");120 }121122 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("d-flex align-items-center m-0 collapsed");123 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses("line-height-sm");124 if ( Espresso.Item.ToggleTextStyle != "" && Espresso.Item.ToggleTextStyle != "none" )125 {126 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( Espresso.Item.ToggleTextStyle );127 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( "my-0" );128 }129 if( Espresso.Item.IconPosition == "right" ) {130 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("justify-content-between");131 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("ml-1 order-last");132 }133 else {134 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("mr-1 order-first");135 }136 }137138139140 <div class="@Espresso.Container.ClassList" id="@Espresso.Id">141142 @if ( string.IsNullOrEmpty( Espresso.Text.Raw ) == false )143 {144 <div class="@AccordionLeadClassList">145 @Espresso.Text.Raw146 </div>147 }148149 <div class="p-accordion-container @Espresso.Wrapper.ClassList">150151 @{ int AccordionItemLoopCounter = 1; }152 @foreach( dynamic AccordionItem in Espresso.Item.AccordionItems ) {153 EspressoImage AccordionItemImage = new EspressoImage( AccordionItem.Item );154 AccordionItemImage.Width = 640;155 AccordionItemBorderStyleClassList.Clear();156157 if( AccordionBorderStyle == "horizontal-spaced" ) {158 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("");159 }160 else if( AccordionBorderStyle == "horizontal-condensed" ) {161 if( AccordionItemLoopCounter != Espresso.Item.AccordionItems.Count ) {162 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("border-bottom-0");163 }164 }165 else if( AccordionBorderStyle == "around-spaced" ) {166 AccordionItemClassList.AddClasses("border rounded");167 }168 else if( AccordionBorderStyle == "around-condensed" ) {169 if( AccordionItemLoopCounter != Espresso.Item.AccordionItems.Count ) {170 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("border-bottom-0");171 }172 if( AccordionItemLoopCounter == 1 ) {173 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-top");174 }175 else if( AccordionItemLoopCounter == Espresso.Item.AccordionItems.Count ) {176 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-bottom");177 }178 }179 else if( AccordionBorderStyle == "none-spaced" ) {180 AccordionItemClassList.AddClasses("rounded");181 }182 else if( AccordionBorderStyle == "none-condensed" ) {183 if( AccordionItemLoopCounter == 1 ) {184 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-top");185 }186 else if( AccordionItemLoopCounter == Espresso.Item.AccordionItems.Count ) {187 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-bottom");188 }189 }190191 <div class="@AccordionItemClassList @AccordionItemBorderStyleClassList">192193 <div class="p-accordion-toggle">194 <p data-toggle="collapse" data-target="#e-accordion-@Espresso.Id-@AccordionItem.Item.Id" class="@AccordionItemToggleClassList">195 <span class="p-accordion-toggle-text @AccordionItemToggleTextClassList">196 @AccordionItem.Heading197 </span>198 <i class="material-icons p-accordion-toggle-icon @AccordionItemToggleIconClassList">add</i>199 </p>200 </div>201202 <div id="e-accordion-@Espresso.Id-@AccordionItem.Item.Id" class="collapse fade">203 <div class="@AccordionItemContentClassList p-accordion-content">204 @if( @AccordionItemImage.URL != "" ) {205 <div class="row no-gutters justify-content-@AccordionItem.ImageAlignmentHorizontal">206 <div class="col-@AccordionItem.ImageScale">207 <p class="p-img-container">208 <img src="@AccordionItemImage.URL" class="p-img" alt="@AccordionItem.Heading">209 </p>210 </div>211 </div>212 }213 <div class="p-txt-container">214 @AccordionItem.Text215 </div>216217 </div>218 </div>219220 </div>221 AccordionItemLoopCounter++;222 }223224 </div>225226 </div>227

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Har du spørgsmål, du mangler at få besvaret, står vi klar til at hjælpe dig. Udfyld formularen så kontakter en specialist fra vores vandværksafdeling dig. Du er også meget velkommen til at kontakte os direkte.

 

Vi ringer dig op

Vi bruger dine personoplysninger for at kunne kontakte dig. Men vi passer godt på dem. Læs mere om vores persondatapolitik.

keyboard_arrow_up