Mission, vision & værdier

Hvorfor er vi her?

MISSION


Vi behandler vand! 

Vi tilbyder vores kunder vandbehandlingsløsninger, som giver dem en sikker daglig forsyning af den ønskede vandkvalitet og mængde og samtidig bidrager til mindst muligt ressourceforbrug og mindst mulig påvirkning af miljøet.

Gennem et langvarigt samarbejde tilbyder vi vores kunder konstant fokus på nye muligheder for at optimere deres vandbehandlingsløsninger, i form af ny viden og teknologi, samt i forhold til udviklingen i vores kunders behov.

 

Hvor er vi på vej hen?

VISION


Vi vil være en værdsat leverandør af intelligente og driftssikre vandbehandlingsløsninger og den foretrukne samarbejdspartner for de krævende og kvalitetsbevidste kunder inden for drikkevand og teknisk vand som ønsker optimale langsigtede løsninger.

Vi vil være en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere, som ønsker faglig og personlig udvikling, og som værdsætter at arbejde med en høj grad af frihed under ansvar i en dagligdag som bygger på accept af og respekt for forskelligheder i de enkelte medarbejderes arbejdsfunktioner og de enkelte medarbejderes fag og individualitet.

Hvad bygger vi vores handlinger på?

VÆRDIER


Værdi for kunden
Alle opgaver som vi løser for vores kunder, skal være værdiskabende for kunden.

Pålidelighed
Man kan have tillid til, hvad vi siger, og vi tager ansvar for, hvad vi gør. Der kan opstå udfordringer i løsningen af en vandbehandlingsopgave, men vi løber ikke fra opgaven før den er løst!

Respekt
Vi accepterer og respekterer forskellighed som grundlag for gode beslutninger og løsninger. Gensidig respekt og loyalitet er grundlag for langvarige og tætte relationer.

Vi respekterer, at vores kunder har forskellige behov, og det er vores opgave at give den bedst mulige løsning hertil.

Vi er pionerer, der skaber løsninger på verdens vand- og klimaudfordringer og forbedrer menneskers livskvalitet

Vores fælles mål med Grundfos

keyboard_arrow_up