Membrane degassing units from Eurowater

Membranafgasser

Membranafgasning (MDU = Membrane Degassing Unit) er en effektiv og pladsbesparende teknologi til reduktion af kuldioxid- og iltindholdet i vand. Teknologien er miljøvenlig, kræver ingen kemi og ingen vedligeholdelse. Membranafgasning er en standard teknologi inden for industrielle processor som drift af dampkedel, kedelspædevand til højtryksdampturbine og hele den pharmaceutiske branche.

Reduktion af CO2 og O2 forebygger korrosion i kedler og rørsystemer. Det er med til at øge levetid på kedelanlæg, reducere driftsomkostningerne og minimere forbrug af kemikalier til pH justering. Ved at fjerne disse gasser er det også muligt at forbedre driften og opnå større kapacitet fx ved et EDI-anlæg. 

Fordele ved en membranafgasser

 

Kemikaliefri løsning

check-circle-1

Pladsbesparende design

check-circle-1

Lave installationsomkostninger

check-circle-1

Modulært design med stor grad af fleksibilitet i forbindelse med dimensionering

check-circle-1

Hvordan virker en membranafgasser?

Membranafgasseren anvender en særlig og patenteret fibermembran til reduktion af opløste luftarter, kuldioxid og oxygen, i vand.

Vand strømmer over ydersiden af membranen, mens en strippergas eller vakuum eller begge i kombination tilvejebringes på indersiden af membranen. De opløste luftarter i vandet trænger igennem membranen og kan fjernes ved vakuum og/eller strippergas, når der opretholdes et højere tryk i vandstrømmen i forhold til trykket i luftstrømmen.

Illustration on how to remove gases from water

Typer af membranafgassere


Reduktion af CO2 

Reduktion af kuldioxid efter omvendt osmose-anlæg (RO-anlæg) og før et EDI-anlæg (eller mixed-bed-anlæg) mindsker brugen af kemikalier og optimerer driften af EDI-anlægget. Et lavt CO2 indhold forbedrer desuden kiselsyre-fjernelsen i EDI-anlægget og resultatet er en højere vandkvalitet. Målet med membranafgasning er at reducere indholdet af kuldioxid før EDI-anlægget til under 5ppm. Processen drives af kompressorluft eller en luftblæser.

Membrane degassing add on kit for RO

Add-on kit

Tilbydes som et standard add-on kit til et bredt udvalg af RO-anlæg fra SILHORKO. Dataark kan rekvireres ved forespørgsel. 

 

Membrane degassing unit on RO

Individuel løsning

Kan også leveres separat til montering på eksisterende RO-anlæg som er i drift. 

Membrane degassing unit on a frame-mounted water treatment solution

Rammemonteret

Membranafgasseren kan monteres som en integreret del af en komplet rammemonteret løsning med flere teknologier – klar til brug.

Reduktion af O2​

Reduktion af oxygen er med til at forebygge korrosion i kedler og ledningsnet, samt eliminere brugen af iltbindere i driften. Processen drives af en vakuumpumpe i kombination med afblæsning ved hjælp af nitrogengas.

Membrane degassing unit from Eurowater

Fjernvarme

Ved at fjerne ilt fra fjernvarmevandet, kan du forebygge korrosion i dine installationer og fjernvarmeledninger.

 

Membrane degassing unit in stainless steel

Kedelspædevand

Membranafgasser til nedbringelse af iltindholdet til under 20 ppb. Det behandlede vand anvendes som kedelspædevand iht. DS/EN 12952-12. En komplet rammemonteret løsning af rustfrit stål AISI 316.

Memebrane degassing unit in stainless steel used in pharma

Ultrarent vand

Anvendelsen er reduktion af iltindholdet i en koldtvandssløjfe. Membranafgasseren er i sanitært design. Det er bla. muligt at foretage Clean-In-Place (CIP) med brug af varmt vand, hvilket er en forudsætning for high purity water (HPW) i henhold til United States Pharmacopeia (USP) og European Pharmacopoeia (Ph. Eur.).

Membranafgasning forebygger korrosion

Brug 2 min. i selskab med Lars Jørgen Dam, Produktionschef hos Skanderborg-Hørning Fjernvarme, og hør om deres erfaring med korrosionsforebyggelse.

ANBEFALINGER

Vandbehandling og forebyggelse af korrosion

Dansk Fjernvarmeforening har offentliggjort sine anbefalinger til korrekt vandbehandling som er en betingelse for maksimal livscyklus for vigtige komponenter såsom rør, kedler og vekslere. På vores internationale hjemmeside kan du downloade et gratis eksemplar på engelsk.

Download et gratis eksemplar

Publikation fra Dansk Fjernvarme om vandbehandling og forebyggelse af korrosion

Se referencer med membranafgasser

keyboard_arrow_up