Blødgøring af drikkevand

Hvorfor blødgøre drikkevand?

Hårdt vand kan medføre gener for forbrugerne i form af tilkalkning og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Derfor kan blødgøring centralt på vandværkerne give nogle generelle fordele i forsyningsområdet.

Økonomisk besparelse

HOFOR anslår, at en familie på fire med et årligt vandforbrug på ca. 120 m³ kan spare omkring 500 kr. om året.

money-bag-euro

Optimeret energiudnyttelse

Kalkbelægninger minimeres i rør, varmevekslere og andre elinstallationer, hvilket sikrer bedre energiudnyttelse. 

renewable-energy-charging

Mindre brug af sæbe

Blødgjort vand giver bedre vaske- og skylleresultater og minimerer forbruget af sæbe og skyllemidler.

body-care-soap

Blødgøring ved hjælp af ionbytning

Med et blødgøringsanlæg fra SILHORKO anvendes ionbytning som teknologi. Ved ionbytning tages calcium og magnesium ud af vandet og erstattes med natrium.

Når ionbytterene er mættet med calcium og magnesium, regenereres de ved at tilsætte en koncentreret saltvandsopløsning af natriumchlorid også kendt som bordsalt. Opløsningen uddriver de opsamlede calcium– og magnesiumsalte, som sendes til afløb. Ionbytterne er nu igen opladet og klar til at fjerne hårdheden fra vandet.

Juelsminde Vand sørger for blødt vand ved ionbytning

Efter stor tilslutning fra forbrugerne har Juelsminde Vand fået installeret centralt blødgøringsanlæg. Det sørger for, at vandværkets godt 3.000 forbrugere har mindre kalk i vandet. I videoen uddyber Kim Erfurt, formand for Juelsminde Vand, valget af ionbytning som løsning. 

Er ionbytning noget for dit vandværk?

Hos SILHORKO står vores specialister indenfor vandværker klar til at hjælpe jer videre.
 

Uforpligtende besøg

Få et uforpligtende besøg af SILHORKOs vandværksspecialister og få vurderet jeres muligheder for central blødgøring. Vi giver et konkret bud på løsning ud fra jeres type vandværk samt et budgetoverslag.

house-1

Generalforsamling

Book SILHORKO kvit og frit til et oplæg på jeres næste generalforsamling. Vores specialister giver jer et indblik i blødgøringsteknologien, så I kan træffe den rigtige beslutning.

presentation-audience

Myndighedsansøgning

Fjernelse af kalk i drikkevandet er "udvidet vandbehandling" og kræver myndighedsgodkendelse. SILHORKO har erfaring med ansøgningsarbejdet og hjælper jer gerne med denne opgave.

business-contract-approve

Blødgøring 24/7/365

Et blødgøringsanlæg fra SILHORKO er konstrueret i et robust design, der sikrer lang anlægslevetid og minimal behov for vedligehold. Blødgøring ved hjælp af ionbytning er på alle måder et godt valg i forhold til investering, drift, sikkerhed og arbejdsmiljø: 

  • Pladskrav i højde og bredde er den samme for blødgøringsanlæg som trykfilteranlæg, da samme beholder benyttes til begge anlæg
  • Væsentlig mindre udgifter til drift og vedligehold
  • Minimale krav til uddannelse af driftspersonalet, idet drift af ionbytningsanlæg kræver kun begrænset kendskab til udstyr og proces
  • Bedre arbejdsmiljø uden håndtering af kemikalier. Ionbytning anvender kun salt (NaCl)
  • Ingen affaldsprodukter ved ionbytning og spildevandet kan derfor ledes til afløb

Mixed-bed for polishing of demineralized water

Case

Blødgøring i Tårnby

Råvandet fra vandværkets egne boringer er meget hårdt, ca. 30 °dH. På den baggrund var der i 2012, i Tårnby Kommune, en bred politisk interesse for de mulige fordele ved at reducere vandets hårdhed. 

Forsyningsselskabet TÅRNBYFORSYNING Vand A/S blev bedt om at undersøge mulighederne, herunder valg af teknologi. Efter omfattende research valgte ledelsen i forsyningsselskabet at anvende teknologien ionbytning. Direktør for TÅRNBYFORSYNING A/S, Raymond Skaarup, uddyber valget: 

Vores vandkemi og volumen var ikke egnet til blødgøring ved pelletmetoden. Endvidere synes jeg, at brugen af stærk opløsning af Natriumhydroxid, er uønsket i arbejdsmiljøet. Ionbytning er en meget velafprøvet og anerkendt metode, der i mange år har været anvendt i hhv. medicinal- og levnedsmiddelindustrien. Derfor passer metoden fint på vores behov

Beskrivelse af løsningen

Fra  30 °dH til  19 °dH

Drikkevandet i Tårnby kommer enten fra TÅRNBYFORSYNINGs egne boringer, hvor vandet har en hårdhed på ca. 30 °dH eller fra HOFOR, hvor vandet har en hårdhed på 19 °dH. Det er besluttet, at vandkvaliteten, der skal leveres til forbrugerne i Tårnby, skal have en hårdhed på 19 °dH, altså samme niveau, som vandet fra HOFOR. Blødgøringsanlægget skal derfor behandle en delstrøm, her 43 m³/h.

Endnu lavere resthårdhed i fremtiden

En resthårdhed på 19 °dH er ikke særlig lavt, når man nu er i gang med at reducere kalkbelastningen. HOFOR arbejder da også med en anbefaling på 8-12 °dH (middelhårdt) efter blødgøring. Så forklaring på den relative høje resthårdhed skal findes i et fremtidigt scenarium, hvor HOFOR forventer at reducere hårdheden fra 19 °dH til 10 °dH. Når det er etableret, vil blødgøringsanlægget i Tårnby skulle behandle en større delstrøm, så hårdheden efter ionbytning og opblanding kan matche den nye situation. Anlægget er forberedt på at kunne øge blødgøringsdelen i takt med at hårdheden i vandet fra Hovedstadsområdets Forsyningsselskab sænkes.

Foruden blødgøringsanlæg, indføres UV-behandling som en ekstra sikkerhedsbarriere mod bakteriologisk forurening.

Til overvågning af vandkvaliteten installeres vandpanel til måling af turbiditet, ilt og ledningsevne. 

Blødgøringsanlæg type STFA 17 med tre beholdere Se mere om blødgøringsanlæg

UV desinfektionsanlæg type Wedeco Spektron 180 Se mere om UV-anlæg

Saltsilo med en kapacitet på 30 ton

 

Viden

Central blødgøring af drikkevand

Teknisk Forum ved Danske Vandværker har udarbejdet et videnskatalog, der med udgangspunkt i parametrene sundhed, vandkvalitet, økonomi og geografi sætter fokus på central blødgøring på vandværkerne. Kataloget bygger på eksisterende undersøgelser fra blandt andet Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen.   

Læs katalog

Få den optimale blødgøringsløsning 

Læs mere om blødgøring og blødgøringsanlæg i denne brochure, hvor vi har samlet alt om driftsikre og kemikaliefrie blødgøringsanlæg.

Hent brochure

Leaflet on water softening and softening units

Referencer med central blødgøring

keyboard_arrow_up