Demineralizer used for pretreatment

Demineraliseringsanlæg
- uden forbehandling

Ved demineralisering fjernes vandets opløste salte ved hjælp af ionbytning. Et demineraliseringsanlæg fra SILHORKO kræver ingen særlig forbehandling af tilgangsvandet for at opnå demineraliseret kvalitet. Anlæggene anvendes blandt andet til produktion af skyllevand, procesvand og kedelvand.

Demineraliseringsanlæggene anvender et to-søjle system, hvor vandet først passerer en kationsøjle og herefter en anionsøjle 

Hvor demineralisering gør en forskel

Produktoverblik

Vores produktsortiment omfatter et bredt udvalg af standardanlæg, alle konstrueret og fremstillet på egne fabrikker. Udgangspunktet er vores modulopbyggede standardsystem, der sikrer høj fleksibilitet, høj driftssikkerhed og kort leveringstid. Hver løsning kan tilpasses og bygges i henhold til den specifikke applikation ved at tilpasse valg af materiale, instrumentering og styring - baseret på din og vores kombinerede know-how.

Anlægsbeskrivelse

Demineraliseringsanlæggene er udstyret med semi-automatisk eller automatisk regeneration. Semi-automatiske demineraliseringsanlæg kræver manuel igangsættelse af regenerationen. Med et automatisk demineraliseringsanlæg påbegyndes regenerationen, når anlæggets kapacitet er opbrugt.  

 

Kontakt os for mere information, dataark eller instruktioner. 


Kontakt os

Demineralizer DCME

Automatisk
Regenereres i modstrøm

Anlægstype: DMCE
Moduler:3
Ydelse op til:13 m3/h
Kvalitet:2-5 µS/cm
Demineralizer DME

Automatisk
Regenereres i medstrøm

Anlægstype: DME
Moduler:7
Ydelse op til:5 m3/h
Kvalitet:5-20 µS/cm
Demineralizer DMHE

Automatisk
Regenereres i medstrøm

Anlægstype: DMHE
Moduler:5
Ydelse op til:20 m3/h
Kvalitet:5-20 µS/cm
Demineralizer DMS

Semi-automatisk
Regenereres i medstrøm

Anlægstype: DMS
Moduler:8
Ydelse op til:5 m3/h
Kvalitet:5-20 µS/cm

Høj vandkvalitet og lavt kemikalieforbrug med modstrømsregenerering

Ved modstrømsregenerering er retningen under drift og regenerering modsatrettet. Dette giver en mere effektiv regenerering, hvilket resulterer i lavere kemikalieforbrug og vandkvalitet ned til 1-5 µS/cm. Anlægstypen DMCE anvender automatisk modstrømsgenerering.

For at udnytte anlægskapaciteten balanceret, og optimere kemikalieforbruget ved neutraliseringsprocessen, er kationsøjlen ofte mindre end anionsøjlen.

Kontakt os for datablad eller mere information.

Kontakt os

 

Demineralizer DMCE with counter-current regeneration

Driftsikre demineraliseringsanlæg

Korrosionsbestandig filterbeholder

Filterbeholderne er udført i stål og derfor robuste over for tryksvingninger. Beholderne er overfladebehandlet med kunststoffet PPA, en højeffektiv polyethylenbaseret belægning. Beholderne har således stålets styrke kombineret med kunststoffets stærke korrosionsbestandighed (C5-M).

Pålidelig ventil

Vores patenterede 5-trinsventil er specialdesignet til SILHORKOs anlæg og sikrer effektiv og skånsom behandling af ionbyttermaterialet. Den er produceret i kunststof af høj kvalitet og med få bevægelige dele. Det giver ventilen lang levetid og minimalt behov for vedligehold. 

Silikonefrit rørsystem

Som standard leveres rørsystemet i PVC. Alle pakninger og o-ringe er i silikonefrie materialer. PVC er korrosionsfast og kemikaliebestandigt. Rørsystemet kan også leveres i andre materialer f.eks. PP og PVDF.

Brugervenlig styring

Hvert anlæg leveres med en opgavetilpasset PLC-styring. Styringerne er specialdesignede og programmerede af vores egne ingeniører. Den enkle brugerflade gør det nemt at kontrollere opsætning af parametre, samt styre drift og regeneration.

UPCORE – højere ydelse og selvrensende anlæg

Automatiske demineraliseringsanlæg der anvender det patenterede UPCORE™ princip (UPflow COuntercurrent Regeneration) kan opnå en række fordele:

  • Ydelse op til 70 m3/h
  • Vandkvalitet på 1-3 μS/cm
  • Lavt kemikalieforbrug
  • Tryktabet holdes lavt konstant grundet selvrensning af anlægget 

Specialtilpasset

IR-svejset rørsystem 

Denne UPCORE™ løsning er pakket med specialløsninger for en sikker og pålidelig drift af kedelvand til zink produktion. Løsningen er designet til en ydelse på 2 x 37 m3/h.  

PP-H rørsystem

Rørsystemet er konstrueret i IR-Svejset PP-H. Alle svejsninger er dokumenteret både med et tag på hver svejsning samt en svejserapport.

Regeneration med svovlsyre
Regenerationen udføres med svovlsyre (H2SO4), i stedet for saltsyre (HCI), som normalt benyttes ved regeneration af demineraliseringsanlæg. Fordelen ved svovlsyren er, at den ikke skaber problemer med klorider i spildevandet. Dog laver den en kraftig varmeudvikling, hvorfor der er installeret en flowtransmitter og ejektor i varmeresistent PVDF på syresiden af anlægget. 

Læs mere om installationen

 

 

Demineraliseret vand med lav ledningsevne

Mixed-bed anlæg anvendes til finpolering af demineraliseret vand. Ved at behandling af demineraliseret vand der har lavt kulsyreindhold, kan der opnås en ledningsevne på mindre end 0,1 µS/cm ved 10°C.

Se mixed-bed anlæg

Mixed-bed for polishing of demineralized water

Få mere viden om demineraliseringsanlæg

I denne brochure får du fakta om demineraliseringsprocessen, og hvordan du sikre den optimale løsning til dit behov.

Download brochure

Download leaflet about demineralizers

Se referencer med demineraliseringsanlæg

keyboard_arrow_up