Reference

Optimal spædevandskvalitet hos Brørup Fjernvarme

I Sydjylland forsyner Brørup Fjernvarme knap 2000 forbrugere med varme. Fjernvarmeværket har et fokus på at holde driftsomkostningerne så lave som muligt – uden at gå på kompromis med vandkvaliteten til spæde- og cirkulationsvandet.

For at opnå optimalt spædevand fri for salte og ilt opgraderede Brørup Fjernvarme deres vandbehandling med et omvendt osmoseanlæg og en membranafgasser. Tidligere havde vandbehandlingen bestået af blødgøring og en vakumaflufter. 

Med opgraderingen har Brørup Fjernvarme kunne reducere deres kemikalieforbrug med 90 %, da afsaltet og afiltet spædevand reducerer behovet for iltbindere og lud betragteligt. Derudover er den forbedrede vandkvalitet med til at reducere risikoen for korrosion, belægninger og rørbrud. 

Klik her og se interview med Brørup Fjernvarme om deres vandbehandlingsløsning

Reference ID: 160571
Branche: Fjernvarmeværker
Applikation: Kedelvand | Fjernvarmevand

 

Download PDF

Teknisk data

  • Ydelse: 1 m³/t
  • Iltindhold: <20 ppb
  • Ledningsevne: <20 µS/cm
  • Vandudnyttelse RO: 80 %

Enheder i anlægget

  • Omvendt osmoseanlæg type RO B1-3
  • Membranafgasser type MDU 2-8x20 CNVP

 

Se flere referencer

keyboard_arrow_up