Vand- og energibesparende vandbehandling
til Odense Universitetshospital

Odense Universitetshospital (OUH) har et centralt placeret vandbehandlingsanlæg, der leverer vand til samtlige af hospitalets afdelinger, herunder b.a. køkkener og vaskeri. Tusindvis af patienter behandles hver dag og OUH har en målsætning om, at hver enkel patient skal modtage en høj kvalificeret behandling og føle sig godt behandlet i form af pleje og omsorg. For at opfylde målsætningen, er adgang til vand i den rigtige kvalitet og på det rigtige sted en vigtig faktor.

Da OUH skulle have nyt vandbehandlingsanlæg, ønskede man en robust løsning, med fokus på driftssikkerhed og driftsøkonomi. For at leve op til disse krav, var det nødvendigt for SILHORKO at udnytte nye og energieffektive teknologier, med henblik på minimering af vand- og energiforbrug.

Resultatet blev et vandbehandlingsanlæg, hvor forbruget af vand, salt og el er minimalt. Nedenfor kan du læse mere om hvordan.

Klik på billedet for at se hvordan OUH anvender det behandlede vand.
Klik på billedet for at se hvordan OUH anvender det behandlede vand.
 
STFA blødgøringsanlæg

Vand- og saltbesparende blødgøringsanlæg

OUH valgte et blødgøringsanlæg af typen STFA, bestående af 2 beholdere med ionbyttermateriale. Blødgøringsanlægget har en samlet behandlingskapacitet på 50 m³/h og er designet med en dysebund, der sikrer en ensartet og jævn flowfordeling, hvorved kapaciteten (filtermaterialets samlede volumen) udnyttes fuldt ud.

Regenerationen af blødgøringsanlæg udgør en stor del af de samlede driftsomkostninger. For at optimere denne proces er anlægget hos OUH udstyret med en række særlige funktionaliteter, som minimerer forbruget af vand og salt til regenerationen:

  • kvaliteten af regenerationsvandet overvåges,
  • regenerationsvandet fra de forskellige regenerationstrin genbruges i mulig udstrækning og
  • anlægget er designet til kun at anvende den mængde salt som anlægget nøjagtigt skal bruge uanset omgivelsestemperaturen. 

En del af det blødgjorte vand anvendes som procesvand i vaskemaskinerne, opvaskemaskinerne og bækkenskyllerne. Den resterende mængde bliver viderebehandlet i tre RO-anlæg.

 
RO-PLUS anlæg

Vand- og energibesparende omvendt osmose anlæg (RO-anlæg)

OUH valgte tre RO-anlæg af typen RO-PLUS. Denne type RO-anlæg er kendetegnet ved at have en høj vandudnyttelse; op til 90 %. Til sammenligning har de fleste andre typer RO-anlæg en vandudnyttelse på omkring 75 %.

RO-PLUS er designet til en højere vandudnyttelse, uden at gå på kompromis med vandkvaliteten eller driftssikkerheden. I teorien kan det lyde simpelt, at opnå en højere vandudnyttelse men i praksis kan det være problematisk, hvis man ikke har den rette erfaring og know-how. Hvert RO-anlæg er designet til en ydelse på 7 m³/h.

Den høje vandudnyttelse giver ikke bare betydelige besparelser i vandforbruget, men også energiforbruget. Ved at udnytte en større andel af det indkomne vand, bliver energiforbruget pr. m³ reduceret.

Det demineraliserede vand anvendes til dampkedlerne, autoklaverne og i laboratorierne.

 
UV anlæg

Vand- og energibesparende systemdesign

På OUH er der store udsving i forbruget af vand i løbet af dagen. For at opnå et optimalt produktionsflow opbevares det behandlede vand i en buffertank. Og derved reduceres både el, vand og saltforbruget væsentligt.

For at undgå bakteriologisk forurening bliver vandet fra buffertanken recirkuleret kontinuerligt igennem et UV-anlæg og et RO-anlæg. Desinfektion med UV-lys eliminerer effektivt alt mikrobiologisk vækst i vandet ved at ødelægge mikroorganismers DNA, såsom bakterier, virus, alger og svampe. RO membranerne fjerner alt organisk materiale og fungerer derved også som en hygiejnebarrierer.

Sammenlignet med det gamle vandbehandlingsanlæg, opnåede det nye vandbehandlingsanlæg på OUH så store driftsbesparelser, at tilbagebetalingstiden blev omkring et år.

 

Hvis du vil vide mere om vand- og energibesparende vandbehandling, er du meget velkommen til at kontakte SILHORKO

Læs også

 

Links