Kølevand

Kølesystemer opdeles i tre typer:

  • Anlæg uden genbrug af kølevand
  • Lukket cirkulerende
  • Åbent cirkulerende

Åbent cirkulerende er det mest udbredte system, og eksempler herpå er køletårne og fordampnings-
kondensatorer. Behovet for vandbehandling er størst i forbindelse med åbne cirkulerende systemer. Vandbehandling udføres for at modvirke kalkbelægninger, opløste stoffer, korrosion og biologisk vækst.

Komplet løsning

Optimal kølevandsløsning opnås ved løbende afdræning af korrekt vandmængde, blødgøring af spædevandet, delstrømsfiltrering og korrekt dosering af hhv. polyfosfat og hypoklorit. SILHORKO er leveringsdygtig i komplette løsninger til denne opgave - dvs. anlæg og rådgivning.

Optimal driftsøkonomi

En korrekt behandling af kølevandet giver optimale driftsforhold og forlænger kølesystemets levetid betydeligt. SILHORKO har stor erfaring med at levere pålidelige og sikre løsninger til opnåelse af optimal kølevand.

250 m³/h delstrømsfiltrering over multimediefilter hos farmaceutisk producent.

Læs også

 

Links