Vandbehandling til kedelvand

Vand omdannet til damp har høj varmekapacitet og er et afgørende element inden for procesindustrien, fjernvarmeværkerne eller på kraftvarmeværkerne. 

Kvaliteten af kedelvandet spiller en vigtig rolle, hvis levetiden på rør, kedler og varmevekslere skal forlænges og driftsikkerheden samtidig skal øges i den daglige drift. Optimal behandling af kedelvand fjerner urenheder i spædevandet, hvilket er med til at reducere:

  • Korrosion og slidtage på kedlen
  • Bundudblæsning
  • Energitab
  • Kemikalieforbrug
  • Kedelsten
  • Overførsel af urenheder   

Vandbehandling til kedelvand

Den bedste løsning er altid baseret på individuelle behov med udgangspunkt i den tilgængelige råvandskvalitet i relation til den ønsket spædevandskvalitet.

Læs mere om kedelvand til din branche og kontakt os allerede i dag, hvis du har brug for vejledning til vandbehandlig af kedelvand tilpasset jeres behov. 

Gå til siden for vandbehandling af industrikedler

Vandbehandling til industrikedler

Optimal behandling af spædevand til industrikedler inden for normerne EN 12953-10 og TRD 611.

Gå til siden for vandbehandling til industrikedler

 


 

Gå til siden for vandbehandling af højtryksdampkedler

Vandbehandling til højtryksdampkedler

Optimal behandling af spædevand til kraftværker inden for normerne EN 12952-12, VGB S-010-00 og IAPWS TGD.

Gå til siden for vandbehandling til højtryksdampkedler

 


 

Gå til siden for vandbehandling til dampkedler

Vandbehandling til varmtvandskedler

Optimal behandling af spædevand til fjernvarmeværker med udgangspunkt i anbefalinger fra Dansk Fjernvarme og normerne AGFW-Arbeitsblatt FW 510.

Gå til siden for vandbehandling til varmtvandskedler

Læs også

 

Links