Procesvand

Selv den bedste vandkvalitet fra et vandværk kan skabe problemer, når vandet skal anvendes direkte i produkter. Producenter af kosmetik, medicinalvarer og kemikalier samt bryggerier og mejerier er gode eksempler på virksomheder, der har brug for efterbehandlet vand.

Målrettet behandling

Uorganiske salte og humus fjernes f.eks. ved membran-
filtrering eller ionbytning. Vandets indhold af mikro- organismer begrænses eller fjernes helt med filtrering og UV-bestråling.

Et korrekt sammensat vandbehandlingsanlæg til produktion af procesvand er med til at sikre produkternes optimale kvalitet, holdbarhed og udseende.

Engagement 

SILHORKO leverer komplette løsninger til procesvands- opgaver inden for næsten alle brancher. Vores erfarne salgsingeniører hjælper dig med dimensionering, dokumentation og montage.

Procesvand til kosmetikindustrien. Løsningen består bl.a. af blødgøringsanlæg, omvendt osmoseanlæg i rustfrit stål AISI 316 og EDI anlæg. Alle anlæg er varmtvandssanitærbare.

Læs også

 

Links