Bilindustri

Ved produktion af biler anvendes store mængder skyllevand til affedtning og overfladebehandling af karosseriet. I disse tilfælde er det helt afgørende, at vandet er sammensat rigtigt i de enkelte processer.

Herudover ønsker man ofte at recirkulere/genanvende vandet. Formålet er at minimere vandforbruget samt undgå, at tungmetaller fra overfladebehandlings-
processerne når frem til spildevandet. Til denne opgave anvendes for det meste selektiv ionbytning.

Kedel- og kølevand samt vand til luftbefugtning er andre eksempler på anvendelsesområder inden for bilindustrien.

Vi har løst mange vandbehandlingsopgaver hos store bilproducenter som f.eks Saab, Volvo, Toyota, Citroën og Renault. I alle sammenhænge er vi den rigtige partner hele vejen fra projektering til igangsætning på stedet.

Tre double-pass omvendt osmoseanlæg hver med et flow på 3,5 m³/h til genanvendelse af skyllevand hos bilproducent.

Læs også

 

Links