Vandbehandling til fødevare- og drikkevareindustrien


Det kræver en stor mængde vand af den rette kvalitet at producere fødevare og drikkevare. Drikkevand, procesvand, vand til CIP, kølevand, skyllevand eller kedelvand er nogle af de applikationer, hvor det er nødvendigt at behandle vandet i et eller flere faser.

Med nutidens omfattende miljølovgivning har prisen på vand og adgang til rent drikkevand fået et stort globalt fokus. Dette kræver teknologier, der kan levere den nødvendige vandkvalitet, men også bidrage til at reducere vandforbruget.


 

Høj vandudnyttelse

Brug effektive teknologier til at reducere vand- og energiforbruget i dit vandrensningsanlæg uden at gå på kompromis med pålideligheden eller vandkvaliteten.

 

Optimer med UPCORE™ princippet

Brug ionbytningsanlæg med modstrømsprincippet UPCORE™ til demineraliseret eller blødgjort vand. Fordelene ved UPCORE™ princippet:

 • Høj vandkvalitet 
 • Reducering af vand og kemikalieforbrug
 • Selvrensende 
 • Tryktab på et konstant lavt niveau
 • Ikke påvirket af varianter i produktionsflow og produktionsstop

Læs mere om løsningen med demineraliseringsanlæg eller blødgøringsanlæg

 

Spar vand og energi med RO-PLUS

RO-PLUS er en serie af omvendt osmose anlæg (RO) til demineraliseret vand. Anlæggene er designet til at reducere både vand og energiforbrug:

 • Vandudnyttelse på op til 90% 
 • Ingen kompromis med driftsikkerhed eller vandkvalitet
 • Kemikaliefri løsning
 • Højeffektive pumper specielt designet til at reducere energiforbruget

Se alle omvendt osmose anlæg


 

Procesvand

Procesvand i fødevare- og drikkevareindustrien omfatter vand af forskellige kvaliteter til formål som ingrediens, forarbejdning, damp, vask, køling, CIP eller rengøring. Korrekt vandbehandling sikrer:

 • Ensartet produktkvalitet 
 • Fødevaresikkerhed 
 • Driftsikkerhed i vandforsyningen
 • Hygiejnisk design sikrer lav risiko for mikrobiologisk vækst

Vælg din applikation inden for procesvand

 
Omvendt osmose anlæg med rørsystem i rustfrit stål
Omvendt osmose anlæg med rørsystem i rustfrit stål
 
Omvendt osmose anlæg i hygiejnisk design
Omvendt osmose anlæg i hygiejnisk design

 

Kedelvand

Direkte varme eller varme fra det varme vand er en vigtig faktor ved produktion af føde- og drikkevarer.

 • Driftsikkerheden opretholdelse med den rigtige vandkvalitet
 • Reducer behovet for bundudblæsning med deminiraliseret vand
 • Minimer korrosion ved termisk afluftning af fødevandet

Læs mere om korrekt vandbehandling til industrikedler 

 

Industrikedel
Industrikedel

 

Brygvand

Ud over malt er vand den vigtigste ingrediens i øl. Bestem kvaliteten af ​​dit brygvand og giv din øl en unik smag.

 • Juster indholdet af bicarbonat ved at blande afkarboniseret vand med råvand
 • Få blødgjort vand ved at fjerne kalk og magnesium
 • Fjern klor fra råvandet med aktiv kulfiltrering
 • Anvend omvendt osmose til fremstilling af demineraliseret vand

Vælg dit SILHORKO standardprodukt

Afkarboniseringsanlæg
Afkarboniseringsanlæg

 

UV desinfektion på drikkevand

For at sikre en tilstrækkelig desinficering af den kommunale drikkevandsforsyning kan et UV-desinfektionssystem være løsningen som en hygiejnisk barriere.

 • Reducer mikrobiologisk vækst i vandet
 • Kan anvendes på næsten alle vandtyper
 • Sikrer bakteriefri procesvand
 • Minimal vedligeholdelse

Se alle UV løsninger

UV system
UV system

 

Aktiv kulfiltrering

Såfremt vandet er forurenet med miljøfremmede organiske stoffer, kan aktiv kulfiltrering være en effektiv, simpel og billig løsning.

 • Fjerner organiske stoffer; pesticider, chlorede organiske opløsningsmidler, olie og benzin
 • Ved filtrering af vand gennem aktivt kul gøres brug af adsorption, der er en fysisk proces
 • Filteranlæg i rustfrit stål giver mulighed for CIP

Læs mere om aktiv kulfilter

Kulfiltre
Kulfiltre

 

Egen vandforsyning

Mange virksomheder etablerer deres egen vandforsyning for at sikre sig den rette mændgde behandlet vand som kræves for at opretholde driftsikkerheden.  

 • Få drikkevandskvalitet med et lukket trykfilter
 • Fjerner jern, mangan, ammonium, arsen, pesticider og mekaniske urenheder
 • Dysebund sikre effektiv returskyl 

Læs mere om rent drikkevand

 

Trykfiltre
Trykfiltre

Læs mere

 

Links