Nøglefærdigt vandbehandlingsanlæg skal producere teknisk vand til Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)

SILHORKO har designet og leveret et produktionsanlæg for blødt vand og demineraliseret vand. Løsningen er nøglefærdig - hvilket vil sige, at SILHORKO har det komplette ansvar for levering og montering af vandbehandlingsanlæg, instrumentering, rørføring, styring og dokumentation. DNU skal blot trykke på ”tænd”.

Vandbehandlingsanlægget

Selvom byggeriet af DNU stadig er i gang, står vandbehandlingsanlægget nu på sin plads i teknikrummet i byggefelt S1, som er den mest tekniktunge bygning i hele DNU-byggeriet. Den tre etager høje bygning er på 13.250 m² og skal rumme klinisk biokemisk afdeling, patologisk afdeling og fælles prøvetagningslaboratorier.

Vandbehandlingsanlægget har siden det blev leveret i september, været dækket med plastik for at beskytte mod støv, da arbejdet med at færdiggøre teknikrummet endnu ikke er tilendebragt. Plastikken er taget af i dagens anledning til ære for fotografen.
Vandbehandlingsanlægget har siden det blev leveret i september, været dækket med plastik for at beskytte mod støv, da arbejdet med at færdiggøre teknikrummet endnu ikke er tilendebragt. Plastikken er taget af i dagens anledning til ære for fotografen.
 

Vandbehandlingsanlægget består af:

  • Blødgøringsanlæg til kontinuerlig forsyning af blødt vand (4 m³/h).
  • Omvendt osmoseanlæg til forsyning af demineraliseret vand (7 m³/h). Anlægget er af typen RO-PLUS og optimeret mht. vandudnyttelse og energiforbrug, så driftsudgifterne kan minimeres.
  • Vandtank på 4.500 liter.
  • Booster-pumpe med frekvensstyring.
  • UV-desinfektionsanlæg som sikkerhedsbarriere mod eventuelle bakteriologiske problemer.
  • Central styretavle til overvågning og styring af det komplette anlæg. Styretavlen omfatter PLC, operatørpanel med touch skærm, motorværn, måleudstyr samt kommunikation med hospitalets overordnede BMS-anlæg.
 

Med undtagelse af vandtanken er alle ovennævnte dele samlet og præ-monteret på en fælles ramme. Præ-montage betyder, at samtlige interne rør- og el-forbindelser er udført på forhånd, og at løsningen som helhed er kvalitetstestet, herunder trykprøvet og funktionsafprøvet elektrisk. Det giver en række fordele, at monteringsarbejdet er foregået på fabrikken i Stilling ved Skanderborg og ikke på brugsstedet.

  1. For det første giver det plads til det øvrige arbejde, der skal laves i teknikrummet på DNU.
  2. For det andet optimeres adgangen til alle nødvendige komponenter og værktøj, og
  3. for det tredje, kan antallet af personer, der skal sikkerhedsgodkendes til arbejde på byggeriet, holdes på et minimum.

Konceptet sparer både SILHORKO, og derved kunden, for penge, reducerer risikoen for fejl og mangler og sikrer en hurtigere installation på brugsstedet.

Nøglefærdig løsning med garanti for resultat og ydelse

Tryghed, sikkerhed og garanti er alle nøgleord i forbindelse med vandbehandling. De, som drikker vand, bruger vand, og som har ansvaret for vandforsyningen, har alle brug for tryghed og sikkerhed for rent vand. Denne tryghed og sikkerhed er netop, hvad en af SILHORKOs samarbejdspartnere har ønsket i forbindelse med levering og montering af et komplet vandbehandlingsanlæg for teknisk vand til DNU.

En aftale om en nøglefærdig løsning med alt, hvad det indebærer, sikrer en klar defineret arbejdsfordeling mellem SILHORKO og entreprenør. Rollefordelingen giver SILHORKO det komplette ansvar for løsning af opgaven inden for de opstillede økonomiske og tidsmæssige rammer. Herved kan SILHORKO fokusere på sin kerneydelse, nemlig vandbehandling, og entreprenøren kan fokusere på sin kerneydelse, nemlig løsning af store og komplekse teknik- og anlægsopgaver. Inden for den nærmeste tid skal der foretages opstart og indkøring, så anlægget kan blive overdraget til DNU.

SILHORKO har ligeledes ansvaret for levering og montering af en lignende vandbehandlingsløsning, som allerede er leveret og står i bygning N2, den 36.950 m² store behandlings- og sengebygning. Men det er jo en helt anden historie…

Artiklen er også publiceret i Hospital Drift og Arkitektur, nr. 9 2014.

Læs også

 

Links