Kemisk industri

I næsten alle former for kemisk industri indgår vand i selve produktet eller i fremstillingsprocesserne.

Den kemiske industri er en hovedgruppe, som omfatter fremstilling af basiskemikalier, pesticider og agrokemiske produkter, maling og lak, sæbe, rengørings- og rensemidler, parfume, hårshampoo, tandpasta samt farmaceutiske råvarer og preparater.

I langt de fleste tilfælde er vandværksvandets kvalitet utilstrækkelig, idet indholdet af uorganiske salte forstyrrer eller ødelægger produkter og processer.

I mange kemiske væsker anvendes flittigt både blødgjort og afsaltet vand, der sikrer produkterne en stabil sammensætning og udseende, hvor udfældninger undgås – selv ved større termiske påvirkninger.

Takket være vores mangeårige kontakt med den kemiske industri i både ind- og udland har vi opnået stor erfaring inden for denne branche, hvad enten der er tale om procesvand, drikkevand, kølevand, skyllevand, kedelvand, mv.

Komplet vandbehandlingsanlæg til fremstilling af kedelvand og procesvand. Løsningen er fuldstændig silikonefri, hvilket var et krav fra kunden.

Induss IV projektet: Produktion af 50 m³/h ultrarent vand til den kemiske industri. (Tekstet på dansk)

Læs også

 

Links