Laboratorier

Laboratorier kræver vand med stor renhed til bl.a. glasvask, autoklavering, vandbad og analyser.

At levere vandbehandlingsanlæg til laboratorier forudsætter, at leverandøren har nøje kendskab til og forståelse af, hvad laboratorievandet skal bruges til. Dette skyldes de mange forskellige anvendelsesområder, som vandet kan bruges til og i den forbindelse, hvilke specifikke krav der stilles til kvalitet og renhed af vandet. Som hovedregel anvender man kun demineraliseret vand, og valget af vandbehandlingsudstyr er stærkt afhængig af, hvilke farmaceutiske, validerings- og dokumentationsmæssige krav, der stilles til vandet. Vandkvaliteten vurderes ofte efter ønsket ledningsevne (µS/cm) samt indhold af organisk stof og mikroorganismer.

Procesvand til laboratorierne kan inddeles i tre kategorier: 

  • vand til generelt brug (ASTM type 3, glasvask, opvaskemaskiner, analyser, autoklaver)
  • vand til specifikt laboratoriebrug (ASTM type 2, analyser, opvaskemaskiner)
  • ultrarent vand til analyse- og forsøgsformål (ASTM type 1, analyser, pilot- og opskalleringsprojekter) 

Demineraliseret vand af højeste kvalitet til laboratorier med lille vandforbrug

SILHORKO tilbyder SILEX- og EUREX-anlæg, der anvendes til at fremstille demineraliseret vand af højeste kvalitet med en ledningsevne på under 0,1 µS/cm. Anlæggene virker ved ionbytning. Konceptet er udviklet med fokus på brugervenlighed, idet anlæggene regenereres eksternt og ikke på selve brugsstedet. Konceptet er et billigt alternativ til køb af demineraliseret vand på flaske.

Demineraliseret vand af højeste kvalitet samt lavt indhold af organisk stof og mikroorganismer til laboratorier med stort vandforbrug

Til laboratorier, der har et stort forbrug af vand, kan SILHORKO tilbyde et komplet vandbehandlingsanlæg bestående af blødgøringsanlæg, dobbelt pass omvendt osmoseanlæg (DPRO), EDI (electrodeionisering), polisher med UPW ionbyttere, UV-desinfektionsanlæg og sterilfiltre. For at overholde renhedskravene til denne type laboratorievand er det nødvendigt, at rørsystemet er med cirkulation og ingen døde ender (dead legs). Et dobbelt pass omvendt osmose anlæg giver en dobbelt sikkerhed mod gennemtrængning af kim og bakterier - i henhold til den amerikanske farmakopé. En yderligere gevinst er, at ledningsevnen markant forbedres, typisk til 1-3 µS/cm, og derved bliver kapaciteten på eventuelle efterfølgende poleringsanlæg betydeligt større og mere effektive. Ledningsevnen på laboratorievandet kan være helt ned til 0,055 µS/cm eller 18 MΩ.
 

Rørsystemer

SILHORKO tilbyder rørsystemer udført i alle de kendte standardmaterialer (PVC, PP, PVDF, rustfrit stål AISI 316L), så vi kan uden problemer opfylde kravene til de fleste laboratorier.  
 

Validering

SILHORKO leverer alle vandbehandlingsanlæg med standardvalideringsprogram og -dokumentation, men vi tilpasser naturligvis gerne dokumentationen efter kundens ønsker og behov.
 

Erfaring og engagement

SILHORKO har stor erfaring med behandling af vand til laboratorier, og vi leverer komplette løsninger til netop dit behov. Vores erfarne salgsingeniører hjælper dig med rådgivning, dimensionering, dokumentation og anlægsmontage.

Læs også

 

Links