Landbrug og gartnerier

4 trykfilteranlæg til filtrering af grundvand. Vandet anvendes til vanding i gartneri.

Drikkevand til mennesker og dyr, tøjvask, rengøring af malkeanlæg, luftbefugtning i svinestalde samt vanding i væksthuse - behovene for vand er mange, og det er kravene til vandkvaliteten også.

Dårlig trivsel for mennesker, planter og dyr, misfarvet vasketøj og sanitet samt tilstoppede rør og dyser er alle typiske indikationer på, at vandet ikke er så godt, som det kan og skal være.

Vandanalyse

En vandanalyse og forsyningsbehovet danner tilsammen baggrund for valg af den optimale løsning. Vandanalysen kan udarbejdes eksternt eller på vores eget laboratorium. Trykfiltrering, blødgøring og afsaltning er de mest centrale løsninger for denne branche.

Målrettet investering

SILHORKOs brede produktsortiment gør det let at sammensætte en bæredygtig investering. Fokus på seriefremstilling og standardmoduler sikrer, at individuelle løsninger kan sammensættes optimalt og prisbilligt til netop dit behov.

Læs også

 

Links