Maskinindustri

Virksomheder med maskinfremstilling har mange behov for vandbehandling; kedel-, skylle- og kølevand, vand til luftbefugtning og - som noget specielt for netop denne branche - vand til opblanding af skæreolieemulsioner.

Demineraliseret vand

Mange leverandører af køle-smøremidler anbefaler eller foreskriver anvendelse af demineraliseret vand. SILHORKO er ekspert på området, og vi har leveret både ionbytningsanlæg og RO-anlæg til løsning af opgaver inden for branchen.

Mindre miljøbelastning

Der er mange fordele ved at anvende demineraliseret vand; det giver bedre køling og smøring, længere levetid for værktøjer og skærevæsker, minimering af bakterievækst og korrosion samt færre miljøomkostninger.

Installation med nanofiltrering med en samlet kapacitet på 88 m³/h. Råvand er overfladevand og har højt indhold af organiske stoffer. Vandet anvendes som kølevand og procesvand i fremstillingen af skærende værktøjer.

Læs også

 

 

Links