Vaskerier

Hjertet i et vaskeri er dets vandbehandlingsanlæg, som er altafgørende for optimal vaskeridrift. Uden rent vand – intet rent tøj!

Målet med vandbehandling

I vaskerier anvendes vand i en række sammenhænge, som hver især har til formål at forebygge kalkbelægninger, driftsforstyrrelser og tæringer. Derudover er målet at sikre en ren og tør damp og at minimere kemikalieforbruget. Hvis vandet ikke behandles optimalt, vil det medføre en hurtigere nedslidning af f.eks. vaskemaskine og kedel.

Vandanvendelse i vaskeprocessen

Vand anvendes i selve vaskeprocessen sammen med vaskemidler, der typisk består af tensider, kompleksbindere, enzymer, blegemidler og duftstoffer. Det er tensiderne, der sammen med vand opløser og fjerner smuds. For at vandet skal være egnet som vaskevand, er det nødvendigt at fjerne hårdheden. Kompleksbinderne fastholder til en vis grad kalken i vandet, men det optimale er at blødgøre vandet i et blødgøringsanlæg. Det er hårdheden, der er afgørende for, hvor meget kompleksbinder og dermed vaskemiddel, der skal doseres. I områder med hårdt vand vil tensider dermed blive overdoseret.

Formålet med at anvende ionbyttet blødgjort vand er derfor, at:

  • reducere forbruget af vaskemidler og dermed mindske miljøbelastningen
  • forebygge belægninger på hedeflader, der dannes som følge af udfældet kalk
  • forebygge driftsstop som følge af defekte varmelegemer
  • imødegå dannelsen af sæbelus, der dannes ved udfældning af kalksæber
  • fjerne den hårdhed i vandet, der gør vasketøjet stift
Korrekt vandbehandling sikrer en øget levetid for vaskeriernes maskiner og kedler.

Læs også

 

Links