Fjernelse af pesticider og opløsningsmidler

Aktivt kul fjerner pesticider

Pesticider kan reduceres i et trykfilter med et filtermateriale baseret på aktivt kul. Aktivt kul har en række naturlige fordele. 

Naturprodukt

Aktivt kul er et naturprodukt lavet af stenkul, træ eller kokosnøddeskaller og fås som granulat, pellets og pulver. 

tree

Forbedret vandkvalitet

Foruden fjernelse af den aktuelle forurening, opnås også en bedre vandkvalitet ved mindre eftervækst og udfældning af jern og mangan i ledningsnettet.

office-file-stamp

Andre bestanddele

Aktivt kul kan foruden pesticider anvendes til at fjerne frit klor, farve, smag og organiske opløsningsmidler.

remove-circle

Afprøvet teknologi

Filtrering af vand gennem aktivt kul er en velkendt og afprøvet teknologi, hvor der gøres brug af adsorption. Adsorption er en fysisk proces, hvor stort set alle typer organisk stof, herunder langt de fleste pesticider og nedbrydningsprodukter, kan fjernes. De forskellige stoffer har forskellig adsorptionsevne, og et godt resultat er derfor afhængigt af korrekt dimensionering, hvor det optimale kul vælges til den specifikke opgave.

Både danske vandværker og industrielle virksomheder i såvel indland som udland anvender kulfiltrering. Billedet viser et SILHORKO kulfilteranlæg i rustfrit stål hos dansk fødevareproducent, hvor der fjernes pesticider fra grundvand. 

Se kulfilteranlæg

Hvad med DMS?

Siden 1. juli 2019 har DMS indgået på listen over stoffer, som Danmarks drikkevand skal tjekkes for. Indtil nu har kulfiltrering været den mest anvendte teknologi i forsøget på at reducere indholdet af pesticider i drikkevandet. Imidlertid har kulfiltrering vist sig at have en kort levetid ved fjernelse af specifikke pesticider, såsom DMS, hvilket gør det til en dyr teknologi at anvende.

Set i forhold til kulfiltrering har forskningsundersøgelser vist at Advanced Oxidation Process (AOP) er en mere effektiv og økonomisk metode til vandbehandling for chlorerede opløsningsmidler og pesticider.

Ved AOP tilsættes brintoverilte til det forurenede vand og ledes ignnem ultraviolet lys (UV). Kombinationen af UV-lys og brintoverilte nedbryder både klorerede opløsningsmidler og pesticidrester til en ufarlig form. Overskydende brintoverilte fjernes over et aktivt kulfilter.  

Case

Ærø Vand har kulfilter der fjerner DPC

Vindeby Vandforsyning på Tåsinge fik i 1998 leveret et kulfilteranlæg fra SILHORKO. Der var problemer med BAM i grundvandet, og kulfilteret løste opgaven på bedste vis i mange år, indtil der ikke længere var behov for yderligere rensning. Det samme filter med aktivt kul har siden 2009 været i drift hos Ærø Vand, hvor det udover BAM også fjerner DPC (desphenylchloridazon).

Hent artikel fra Vandposten, hvor Ærø Vand fortæller om deres erfaring med kulfiltrering.

Hent artikel

Oprensning af forurenet grundvand

Mange tusinder punktforureninger truer det danske grundvand. En afværgeboring kan forhindre, at forurenet vand når frem til grundvandsboringerne. Det sker ved, at der etableres en ekstra boring mellem den forurenende kilde og vandværkets boring.

SILHORKO har leveret mobile filteranlæg til afværgeprojekter i både ind- og udland. Vi har dag til dag levering af mobile filteranlæg. 

Læs mere

Grøn teknologi til rensning af pesticider

Med støtte fra blandt andet Innovationsfonden, vil forskere udvikle en grøn teknologi til rensning af forurenet drikkevand på vandværkerne. Overskriften på projektet lyder: ”Innovativ kombination af MEMbranteknologi og BIOlogisk filtrering til fjernelse af pesticid fra grundvand” og går under navnet MEM2BIO.

SILHORKO deltager aktivt med viden og vandteknologi i samarbejde med forskningsinstitutioner og forsyningsselskaber.

Læs mere

Tilladelse til videregående vandbehandling

Anvendelse af kulfiltrering er kategoriseret som videregående vandbehandling og kræver myndighedsgodkendelse, som typisk gives tidsbegrænset.

I Ærø Vands tilfælde blev der først givet en tilladelse med en varighed på to år. Siden er den blevet fornyet med fire år og senest med yderligere 10 år, så vandværket er dækket ind til og med år 2026.

SILHORKO har erfaring med ansøgningsarbejdet og hjælper jer gerne med denne opgave.

business-contract-approve

keyboard_arrow_up