SILHORKO tilbyder nu termisk aflufter med dome

Publiceret: 27. april 2021 | Kontakt

Termiske aflufter med dome er nu en del af SILHORKOs standard produktprogram. Aflufteren er konstrueret og fremstillet på vores egen fabrik. Udgangspunktet er vores 45 års erfaring som producent af termiske afluftere samt praktisk erfaring fra vandbehandlingsprojekter med kedelfødevand.

Termiske afluftere bruges almindeligvis til at fjerne opløste luftarter fra fødevand til dampgenererende kedler. De skadelige luftarter, der fremmer korrosion, er ilt (O2) og kuldioxid (CO2). Opløst ilt i fødevand forårsager alvorlig korrosionsskade i kedler ved at angribe beholdervægge og rørledninger af stål og derved danne metaloxider som rust. Opløst kuldioxid reagerer med kondensat, der danner kulsyre, som kan forårsage yderligere korrosion i kondensatsystemet.

Størrelsen på en termisk aflufter afhænger af kedlens dampklassificering og kravene til iltindhold. Hvis iltindholdet skal være mindre end 20 ppb, skal den termiske aflufter være udstyret med en overrisler dome.  Desuden gælder det, at spædevandet som minimum skal have en procestid på ½ time i aflufteren.

SILHORKO tilbyder et komplet udvalg af termiske afluftere:

  • Med dome
    Kaskadetypen omfatter et lodret tårn med afluftningssektion monteret oven på en vandret cylindrisk beholder, der fungerer som reservoir for det afluftede kedelfødevand.
  • Uden dome
    Sprøjtetypen består af en vandret cylindrisk beholder, der fungerer som både afluftningssektion og reservoir for kedelfødevand.

Begge typer har en cylindrisk stålbeholder, der har endebunde med højere tryktolerance, og fås i standardmoduler på op til 40 m³/h.

keyboard_arrow_up