UV-anlæg sat i drift på Værket ved Marbjerg

Publiceret: 28. juni 2021 | Kontakt

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) har valgt at etablere et UV-anlæg som ekstra sikkerhed mod bakteriologisk forurening. Forsyningen af drikkevand til hovedstadsområdet er fordelt på syv regionale vandværker samt en række mindre lokale værker. Nu er UV-anlægget på Værket i Marbjerg, beliggende lige uden for Roskilde, sat i drift og projektet er forløbet efter planen.

En del af en større ordre

I foråret 2020 underskrev SILHORKO og HOFOR danmarkshistoriens største UV-handel: Levering af i alt 35 UV-anlæg med installation, opstart, reservedele, service og support.

UV-anlæggene leveres over en længere årrække, sideløbende med nybygning/modernisering af vandværkerne drevet af HOFOR. Det første vandværk på listen er Værket ved Marbjerg. Her er UV-anlægget nu sat i drift.

De valgte anlæg er af typen Wedeco Spektron 900eWs med hver en ydelse på 626 m³/h. De to anlæg er monterede på et rustfrit fundament, som er designet og præfabrikeret på SILHORKOs fabrik i Stilling ved Skanderborg. Løsningen har gjort montagearbejdet på installationsstedet mere ligetil og har sparet en del tid mht. placering og tilslutning.

Erling Fischer, projektchef hos HOFOR udtaler om projektet: ”Det første UV-anlæg er nu installeret og i drift. Vi er derfor i mål med det første vandværk. Der er stadigvæk lang vej, men jeg har fuld tillid til at vores to projektorganisationer får projektet sikkert i mål, da samarbejdet med SILHORKO om at implementere HOFORs strategi for UV-anlæg er forløbet godt, og kvaliteten lever op til vores forventning.”

UV-anlæg som ekstra sikkerhed

Værket i Marbjerg er et af Danmarks største og kan levere næsten 5 millioner kubikmeter rent drikkevand årligt, hvilket dækker vandforbruget hos 120.000 borgere. Det ultraviolette lys (UV) desinficerer vandet, og der opnås derved en ekstra sikkerhed for, at det drikkevand, der sendes ud til forbrugerne, har den bedst opnåelige kvalitet.

Vandet ændrer ikke smag ved behandlingen, der heller ikke påvirker drikkevandskvaliteten på anden måde. Det er vigtigt at påpege, at selvom denne ekstra mikrobiologiske barriere er etableret, vil HOFOR fortsætte med den normale hyppige kontrol af drikkevandskvaliteten.

Certificeret UV-teknologi

Ultraviolet lys kan effektivt begrænse mikrobiologisk vækst i vand. UV-C-lys med en bølgelængde på 254 nm (nanometer) uskadeliggør bakterier, vira, alger og svampe ved at nedbryde mikroorganismernes DNA. For at man kan være sikker på, at den ønskede effekt opnås, bør der vælges certificerede UV-anlæg, hvor det er dokumenteret ved test, at den krævede minimumsdosis opnås. Derved tilbydes størst mulige sikkerhed og bedste dokumentation i forhold til myndigheder og forbrugere.

UV-anlæggene er udviklet af tyske Wedeco, som er en af verdens førende producenter af UV-desinfektionsanlæg. Anlæggene lever op til de højeste kvalitetskrav, herunder DVGW og UVDGM.

  • DVGW er en tysk ordning, der dokumenterer at produktet lever op til de strenge krav, der er på det tyske marked. Standarden er også meget anvendt i både Danmark og på det europæiske marked i det hele taget.
  • UVDGM er et globalt anerkendt UV-valideringsprogram, der har til hensigt at sikre en ensartet metode til test og måling af UV-anlæggets virkningsgrad og pålidelighed. Programmet hører under USEPA (United States Environmental Protection Agency), der er en amerikansk myndighed med ansvar for miljøbeskyttelse og forbrugersikkerhed.

SILHORKO har leveret og serviceret Wedecos anlæg i 25 år og har således opbygget en stor ekspertise med UV og lagerfører alle nødvendige reservedele. Til vores mange kunder - både vandværker og industrielle virksomheder – tilbyder SILHORKO landsdækkende service med veluddannede og certificerede serviceteknikere.

Yderligere information

HOFOR
 
Erling V. Fischer
Projektchef
Direkte: (+45) 27 95 34 64
E-mail: erfi@hofor.dk

SILHORKO
 
Thorbjørn Skanse Hinge
UV-produktspecialist
Direkte: (+45) 87 93 83 12 
E-mail: thi.dk@silhorko.dk

keyboard_arrow_up