Reference

5.6 m³/h fødevand til højtrykskedel

En rammemonteret vandbehandlingsløsning fra SILHORKO giver kunden en ekstra sikkerhed i form af minimal risiko for fejl og mangler, idet løsningen er komplet med samtlige interne rør- og elforbindelser udført på forhånd, og anlægget som helhed er trykprøvet og funktionsafprøvet elektrisk.

For at lette indtransporten var anlæggene i dette tilfælde monteret på to varmgalvaniserede rammer. Ved placering på brugsstedet blev de to rammer sat sammen igen.

Halogenfri kabler var et krav fra kunden. Rammernes dimensioner (2800x2200 mm og 2200x2200 mm) overholder målene for transport med lastbil.

Reference ID: 042438
Branche: Kraftvarmeværker
Applikation: Kedelvand

 

Download PDF

Teknisk data

 • Samlet ydelse EDI: 5.6 m³/h
 • Ledningsevne: <0.2 μS/cm
 • Silicic acid (SiO2): <20 ppb

Enheder i anlægget

 • Scavenger type SCMH 902 inkl. varmeanlæg til hhv. fødevand og regenerationsvand
 • Blødgøringsanlæg type SMH 602
 • Aktivt kulfilter type ACH 1801 til fjernelse af klor
 • Omvendt osmose-anlæg type RO 02-12 CRI 5-29 x 2
 • Elektrodeioniseringsanlæg type RO 02-12 CRI 5-29 x 2
 • Styreskab
 • Renseenhed for RO and EDI units
 • Transportpumper

 

Se flere referencer

Bestyrelsesformanden for Asserbo By Vandværk, Susanne Lindow, tog første spadestik til det nye vandværk i september 2020, og nu begynder vandværket at tage form. 

Forsyningssikkerhed og forbedret vandkvalitet

Det nye vandværk får det nyeste materiel og elektronisk styring. To lukkede filterlinjer sikrer høj forsyningssikkerhed, og er samtidig med til at forbedre vandkvaliteten. Drikkevandet vil fra oppumpning af råvand til udpumpning til forbrugerne alene være i et lukket system. Maskindelen bruger kun den absolut nødvendige energi til at producere drikkevandet, samtidig med at vandspildet reduceres til et minimum.

Rentvandstankene består af to store beholdere i rustfrit stål med en kapacitet på 2 x 125 m3. Med 250.000 liter rent drikkevand i rentvandstankene, kan Asserbo By Vandværk fremover også levere nødforsyning til nabovandværket, hvis det bliver nødvendigt. Det har ikke tidligere været muligt. 

"Bestyrelsen valgte Silhorko-Eurowater A/S, da de scorede flest point på både kvalitet og pris sammenholdt med de to øvrige inviterede tilbudsgivere. Med det første spadestik kan vi nu sætte gang i den mere synlige del af projektet, nemlig opførelsen af vandværket. Vi ser frem til at fortsætte det gode, konstruktive samarbejde med Silhorko-Eurowater A/S - og ikke mindst til at andelshaverne får et nyt, moderne og fremtidssikret vandværk.

Bestyrelsesformand, Susanne Lindow

Det nye vandværk tager form

Installationen af maskindelen er ved at nå sin afslutning og alle enheder har fået en plads i den nye 275 kvm store vandværksbygning.

Asserbo By Vandværks hjemmeside er det muligt at få yderligere information om byggeprocessen.

Fakta


Entreprise


Bygherre
Asserbo By Vandværk

Bygherrerådgiver
Rambøll

Byggefirma
Vesti-Olsen

Totalentreprise
SILHORKO

Løsningen

 • Indvinding: 175.000 m3/år

 • 4 lukkede trykfilteranlæg type TFB 30

 • 2 rentvandstanke á 125 m3 i rustfrit stål

 • Behandlingskapacitet: 2 x 30 m3/t

 • Middel døgnproduktion 480 m3 

 • Maksimalt udpumpningskapacitet 65 m3/t

keyboard_arrow_up